Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar behaalde Porthus geconsolideerde netto-opbrengsten van € 10.625K, vergeleken met € 9.080K tijdens dezelfde periode vorig jaar .

De kernactiviteit Solutions steeg tot € 6.470K; een stijging van 24% in vergelijking met 2008. De brutowinstmarge steeg verder van 37,6% tot 42,2%, voornamelijk dankzij de hogere bijdrage van de Solutions activiteit.

De EBITA steeg met 20% tot € 840K, vergeleken met € 698K in dezelfde periode in vorig boekjaar. De EBITDA bleef stabiel in vergelijking met vorig jaar en bedroeg € 1.462K.

Het nettoresultaat werd beïnvloed door hogere afschrijvingen op klant- en productportefeuilles die verband houden met overnames en door een (non-cash) belastingskost van € 237K. Het nettoresultaat bedroeg € 405K, vergeleken met € 632K tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige boekjaar verwacht Porthus haar groeipad te kunnen aanhouden, ondanks de uitzonderlijke economische omstandigheden.

Porthus heeft een gezonde balans en een sterke netto cashpositie. De onderneming vertrouwt erop dat de sterke balans Porthus zal ondersteunen bij het realiseren van verdere de groei in het huidige onstabiele economische klimaat.

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar behaalde Porthus geconsolideerde netto-opbrengsten van € 10.625K, vergeleken met € 9.080K tijdens dezelfde periode vorig jaar . De kernactiviteit Solutions steeg tot € 6.470K; een stijging van 24% in vergelijking met 2008. De brutowinstmarge steeg verder van 37,6% tot 42,2%, voornamelijk dankzij de hogere bijdrage van de Solutions activiteit. De EBITA steeg met 20% tot € 840K, vergeleken met € 698K in dezelfde periode in vorig boekjaar. De EBITDA bleef stabiel in vergelijking met vorig jaar en bedroeg € 1.462K.Het nettoresultaat werd beïnvloed door hogere afschrijvingen op klant- en productportefeuilles die verband houden met overnames en door een (non-cash) belastingskost van € 237K. Het nettoresultaat bedroeg € 405K, vergeleken met € 632K tijdens dezelfde periode vorig jaar.Voor het volledige boekjaar verwacht Porthus haar groeipad te kunnen aanhouden, ondanks de uitzonderlijke economische omstandigheden.Porthus heeft een gezonde balans en een sterke netto cashpositie. De onderneming vertrouwt erop dat de sterke balans Porthus zal ondersteunen bij het realiseren van verdere de groei in het huidige onstabiele economische klimaat.