Het nettoresultaat werd beïnvloed door hogere afschrijvingen op klant- en productportefeuilles die verband houden met overnames en door een (non-cash) belastingskost. Het nettoresultaat bedroeg 405.000 euro, tegenover 632.000 euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige boekjaar verwacht Porthus haar groeipad te kunnen aanhouden, ondanks de uitzonderlijke economische omstandigheden.

Porthus heeft een gezonde balans en een sterke netto cashpositie. De onderneming vertrouwt erop dat de sterke balans Porthus zal ondersteunen bij het realiseren van verdere de groei in het huidige onstabiele economische klimaat.

KBC Securities merkte op dat de resultaten conform de verwachtingen waren en dat ook de guidance voor het volledige boekjaar gehandhaafd bleef. Het aandeel krijgt nog steeds een koopadvies.

Het nettoresultaat werd beïnvloed door hogere afschrijvingen op klant- en productportefeuilles die verband houden met overnames en door een (non-cash) belastingskost. Het nettoresultaat bedroeg 405.000 euro, tegenover 632.000 euro tijdens dezelfde periode vorig jaar.Voor het volledige boekjaar verwacht Porthus haar groeipad te kunnen aanhouden, ondanks de uitzonderlijke economische omstandigheden. Porthus heeft een gezonde balans en een sterke netto cashpositie. De onderneming vertrouwt erop dat de sterke balans Porthus zal ondersteunen bij het realiseren van verdere de groei in het huidige onstabiele economische klimaat. KBC Securities merkte op dat de resultaten conform de verwachtingen waren en dat ook de guidance voor het volledige boekjaar gehandhaafd bleef. Het aandeel krijgt nog steeds een koopadvies.