En ondanks de 33% stijging van het minimumloon alleen al tijdens Dilma's regeerperiode. De president was nooit echt populair, maar nu de economische groei blijft wegzakken en er per saldo banen verdwijnen na jaren van sterke banengroei, verliest ze duidelijk terrein ten opzichte van de oppositie.

Het economische tij zal Dilma niet meer kunnen keren voor oktober. Daar is het binnenlands investeringsklimaat te slecht voor en de vraag naar Braziliaanse goederen in het buitenland te zwak. Haar hoop op een herverkiezing is voornamelijk gebaseerd op de loyaliteit van de mensen met de laagste inkomens en op een spetterend WK.

En ondanks de 33% stijging van het minimumloon alleen al tijdens Dilma's regeerperiode. De president was nooit echt populair, maar nu de economische groei blijft wegzakken en er per saldo banen verdwijnen na jaren van sterke banengroei, verliest ze duidelijk terrein ten opzichte van de oppositie. Het economische tij zal Dilma niet meer kunnen keren voor oktober. Daar is het binnenlands investeringsklimaat te slecht voor en de vraag naar Braziliaanse goederen in het buitenland te zwak. Haar hoop op een herverkiezing is voornamelijk gebaseerd op de loyaliteit van de mensen met de laagste inkomens en op een spetterend WK.