Het is volgens sommige economen een mirakel dat dit Ponzi schema zo lang overeind is gebleven, we zijn al die tijd van een financiële ramp gespaard gebleven. Maar op een bepaald moment zal het uur van de afrekening tot aanbreken, met alle gevolgen van dien.

Die gevolgen zullen op de eerste plaats bestaan in de meest pijnlijke crisis die de wereld ooit heeft gezien. Inmiddels hebben de totale uitstaande wereldwijde schulden een omvang bereikt die driemaal zo groot is als de omvang van het globale BBP. De ganse wereld zou samen dus drie jaar moeten werken om de schulden af te betalen.

Het is volgens sommige economen een mirakel dat dit Ponzi schema zo lang overeind is gebleven, we zijn al die tijd van een financiële ramp gespaard gebleven. Maar op een bepaald moment zal het uur van de afrekening tot aanbreken, met alle gevolgen van dien. Die gevolgen zullen op de eerste plaats bestaan in de meest pijnlijke crisis die de wereld ooit heeft gezien. Inmiddels hebben de totale uitstaande wereldwijde schulden een omvang bereikt die driemaal zo groot is als de omvang van het globale BBP. De ganse wereld zou samen dus drie jaar moeten werken om de schulden af te betalen.