Vooral omdat deze , op het eerste zicht, de economische crisis nog lijken aan te scherpen.

Hierbij zullen de zwaarste impact en de meest onmiddellijke gevolgen zich -zoals steeds -vooral laten gevoelen bij de groep die het zwakst gepositioneerd staat in de economische "voedselketen".

Geen enkele politicus zal vandaar met plezier dergelijke maatregelen opleggen want dit vormt de quasi garantie van een latere electorale afstraffing.

Maar vermits deze harde maatregelen toch met enige volharding en doortastendheid worden doorgevoerd, ondanks de evidente sociale en electorale kost , duidt dit op een onderliggende reden die politici verplicht om op deze manier te handelen.

Vooral omdat deze , op het eerste zicht, de economische crisis nog lijken aan te scherpen. Hierbij zullen de zwaarste impact en de meest onmiddellijke gevolgen zich -zoals steeds -vooral laten gevoelen bij de groep die het zwakst gepositioneerd staat in de economische "voedselketen". Geen enkele politicus zal vandaar met plezier dergelijke maatregelen opleggen want dit vormt de quasi garantie van een latere electorale afstraffing. Maar vermits deze harde maatregelen toch met enige volharding en doortastendheid worden doorgevoerd, ondanks de evidente sociale en electorale kost , duidt dit op een onderliggende reden die politici verplicht om op deze manier te handelen.