Het bedrijfsresultaat (EBIT) van het groep bedroeg nu 2,3 miljoen euro ten opzichte van 9,5 miljoen euro per 30 juni 2008. De recurrente bedrijfskasstroom (REBITDA) vertoont een gelijkaardig patroon en bedraagt nu 12,0 miljoen euro ten opzichte van 17,2 miljoen euro in de eerste jaarhelft van vorig jaar.

Het geconsolideerd resultaat na belastingen kwam uit op -3,1 miljoen euro. Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt -2,5 miljoen euro. Gezien het zware accent van de diepvriesgroentedivisie in de 2de jaarhelft, is dit in lijn met de verwachtingen van de halfjaarcijfers.

PinguinLutosa is actief in de voedingssector die gekenmerkt wordt door een stabiele vraag naar eindproducten. Sinds het 2de kwartaal van 2009 wordt een consumptiedaling vastgesteld in de West-Europese markt.

PinguinLutosa slaagt er desondanks wel in de volumes op peil te houden. De voorjaarsoogst bij de groenten was zeer goed. Voor de oogst van de bewaaraardappelen en de zomer- en najaarsoogst van de groenten is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Deze goede oogsten van de groenten en de vroege aardappelen en de gewijzigde zwakkere landbouwconjunctuur zorgen voor een tendens naar daling van de verkoopprijzen voor het nieuwe seizoen.

Doordat PinguinLutosa werkt met jaarcontracten, kan het deze daling van de grondstofprijzen slechts beperkt benutten in het lopende seizoen. De huidige economische omstandigheden maken echter dat het moeilijk is om een specifieke prognose voorop te stellen.

Toch blijft PinguinLutosa ervan overtuigd dat de geografische spreiding, haar productinnovatie en haar servicegerichtheid hun strategisch belang zullen aantonen.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van het groep bedroeg nu 2,3 miljoen euro ten opzichte van 9,5 miljoen euro per 30 juni 2008. De recurrente bedrijfskasstroom (REBITDA) vertoont een gelijkaardig patroon en bedraagt nu 12,0 miljoen euro ten opzichte van 17,2 miljoen euro in de eerste jaarhelft van vorig jaar.Het geconsolideerd resultaat na belastingen kwam uit op -3,1 miljoen euro. Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt -2,5 miljoen euro. Gezien het zware accent van de diepvriesgroentedivisie in de 2de jaarhelft, is dit in lijn met de verwachtingen van de halfjaarcijfers.PinguinLutosa is actief in de voedingssector die gekenmerkt wordt door een stabiele vraag naar eindproducten. Sinds het 2de kwartaal van 2009 wordt een consumptiedaling vastgesteld in de West-Europese markt. PinguinLutosa slaagt er desondanks wel in de volumes op peil te houden. De voorjaarsoogst bij de groenten was zeer goed. Voor de oogst van de bewaaraardappelen en de zomer- en najaarsoogst van de groenten is het nog te vroeg om conclusies te trekken.Deze goede oogsten van de groenten en de vroege aardappelen en de gewijzigde zwakkere landbouwconjunctuur zorgen voor een tendens naar daling van de verkoopprijzen voor het nieuwe seizoen. Doordat PinguinLutosa werkt met jaarcontracten, kan het deze daling van de grondstofprijzen slechts beperkt benutten in het lopende seizoen. De huidige economische omstandigheden maken echter dat het moeilijk is om een specifieke prognose voorop te stellen. Toch blijft PinguinLutosa ervan overtuigd dat de geografische spreiding, haar productinnovatie en haar servicegerichtheid hun strategisch belang zullen aantonen.