De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, tegen 100% van de nominale waarde op 5 juli 2019 en zullen een jaarlijkse brutocoupon opleveren van 5%.

Het bruto actuarieel rendement is vastgelegd op 4,635%, en het netto actuarieel rendement (na roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,399%.

De inschrijvingsperiode loopt van 14 juni tot en met 28 juni 2013, behoudens vervroegde afsluiting.

De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, tegen 100% van de nominale waarde op 5 juli 2019 en zullen een jaarlijkse brutocoupon opleveren van 5%. Het bruto actuarieel rendement is vastgelegd op 4,635%, en het netto actuarieel rendement (na roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,399%. De inschrijvingsperiode loopt van 14 juni tot en met 28 juni 2013, behoudens vervroegde afsluiting.