Er viel rond Fortis nog meer nieuws te rapen. Fortis holding, BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische Staat hebben namelijk overeenstemming bereikt over de financieringsstructuur van het special purpose vehicle Royal Park Investments (RPI).

Deze overeenkomst biedt een goede balans tussen de lage kostprijs van kortetermijnfinanciering enerzijds en de zekerheid van langetermijnfinanciering anderzijds.

Conform de overeenkomst van 12 maart 2009 tussen Fortis holding, BNP Paribas en de Belgische Staat zal RPI een deel van de portefeuille gestructureerde kredieten van Fortis Bank verwerven tegen een geschatte verkrijgingsprijs van circa EUR 11,4 miljard, terwijl de nominale waarde EUR 19,3 miljard bedraagt.

De financiering van RPI bestaat uit EUR 1,7 miljard eigen vermogen en EUR 9,7 miljard vreemd vermogen. De component vreemd vermogen bestaat uit een super senior tranche en een senior tranche.

De super senior tranche van EUR 4,85 miljard bestaat uit een revolverende lening die door Fortis Bank wordt verstrekt tegen een rentevergoeding van IBOR (Inter Bank Offered Rate) plus een opslag van 0,20%.

Alle contante opbrengsten uit activa in de portefeuille zullen na vergoeding van rente en kosten in eerste instantie voor de aflossing van de super senior lening worden gebruikt. Deze zal naar verwachting binnen een periode van vier jaar volledig zijn afgelost. Dat betekent dat de gemiddelde looptijd van de lening naar verwachting minder dan twee jaar zal zijn.

Om het valutarisico te verminderen, wordt de lening opgesplitst in subleningen luidend in USD, EUR, GBP en AUD. De allocatie vindt plaats op basis van de activa en de verwachte kasstromen in iedere valuta.

De senior tranche van EUR 4,85 miljard zal bestaan uit een lening van BNP Paribas (10%) en een Commercial Paper-programma (90%) dat RPI in staat stelt om kortlopend schuldpapier bij institutionele beleggers te plaatsen.

Het programma wordt gegarandeerd door de Belgische Staat en is ondertekend door Fortis Bank tegen IBOR. Dat betekent dat in eerste instantie Fortis Bank en uiteindelijk de Belgische Staat zullen inspringen indien het Commercial Paper-programma niet volledig door beleggers wordt ondertekend.

Het gedeelte van de senior lening dat BNP Paribas voor haar rekening neemt, draagt een rente van IBOR plus een opslag die gelijk is aan de garantieprovisie die de Belgische Staat in rekening brengt.

De vergoeding die de Belgische Staat voor de garantiestelling op het Commercial Paper-programma in rekening brengt aan RPI, dient nog door de Europese Commissie te worden goedgekeurd, maar zal naar verwachting 70 basispunten bedragen.

Het opzetten van het Commercial Paper-programma ( dit behelst het scheppen van het juridisch kader voor het verlenen van de staatsgarantie, het rating proces en de marketing) zal vermoedelijk nog 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

Gedurende deze periode zal Fortis Bank een overbruggingskrediet verstrekken. Dit overbruggingskrediet wordt verstrekt tegen IBOR en valt eveneens onder de hierboven beschreven staatsgarantie.

De rentebaten die RPI naar verwachting zal ontvangen, zullen gemiddeld IBOR plus 25 - 30 basispunten over de nominale waarde van de portefeuille van EUR 19,3 miljard bedragen.

Tegelijkertijd zullen de rentelasten die RPI naar verwachting dient te betalen, uitkomen op IBOR plus een geschatte gemiddelde opslag van 60 basispunten over de component vreemd vermogen van EUR 9,7 miljard.

De rentebaten van RPI zullen de rentelasten derhalve naar verwachting overtreffen, zelfs in de huidige lage renteomgeving (op basis van IBOR).

De verwachte nettorentebaten zullen een positieve bijdrage aan het nettobedrijfsresultaat van RPI leveren.

Op het moment dat deze overeenkomst wordt afgerond, zal Fortis een geactualiseerd overzicht van de samenstelling van de portefeuille geven, alsook nadere bijzonderheden omtrent de definitieve financieringsstructuur op basis van wisselkoersen en aflossingen op de transactiedatum.

Ook zal Fortis dan nadere details bekendmaken over de zeggenschap en de controle, alsmede over de verslagleggingstechnische verwerkingswijze van RPI.

Er viel rond Fortis nog meer nieuws te rapen. Fortis holding, BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische Staat hebben namelijk overeenstemming bereikt over de financieringsstructuur van het special purpose vehicle Royal Park Investments (RPI). Deze overeenkomst biedt een goede balans tussen de lage kostprijs van kortetermijnfinanciering enerzijds en de zekerheid van langetermijnfinanciering anderzijds. Conform de overeenkomst van 12 maart 2009 tussen Fortis holding, BNP Paribas en de Belgische Staat zal RPI een deel van de portefeuille gestructureerde kredieten van Fortis Bank verwerven tegen een geschatte verkrijgingsprijs van circa EUR 11,4 miljard, terwijl de nominale waarde EUR 19,3 miljard bedraagt. De financiering van RPI bestaat uit EUR 1,7 miljard eigen vermogen en EUR 9,7 miljard vreemd vermogen. De component vreemd vermogen bestaat uit een super senior tranche en een senior tranche.De super senior tranche van EUR 4,85 miljard bestaat uit een revolverende lening die door Fortis Bank wordt verstrekt tegen een rentevergoeding van IBOR (Inter Bank Offered Rate) plus een opslag van 0,20%. Alle contante opbrengsten uit activa in de portefeuille zullen na vergoeding van rente en kosten in eerste instantie voor de aflossing van de super senior lening worden gebruikt. Deze zal naar verwachting binnen een periode van vier jaar volledig zijn afgelost. Dat betekent dat de gemiddelde looptijd van de lening naar verwachting minder dan twee jaar zal zijn. Om het valutarisico te verminderen, wordt de lening opgesplitst in subleningen luidend in USD, EUR, GBP en AUD. De allocatie vindt plaats op basis van de activa en de verwachte kasstromen in iedere valuta.De senior tranche van EUR 4,85 miljard zal bestaan uit een lening van BNP Paribas (10%) en een Commercial Paper-programma (90%) dat RPI in staat stelt om kortlopend schuldpapier bij institutionele beleggers te plaatsen. Het programma wordt gegarandeerd door de Belgische Staat en is ondertekend door Fortis Bank tegen IBOR. Dat betekent dat in eerste instantie Fortis Bank en uiteindelijk de Belgische Staat zullen inspringen indien het Commercial Paper-programma niet volledig door beleggers wordt ondertekend. Het gedeelte van de senior lening dat BNP Paribas voor haar rekening neemt, draagt een rente van IBOR plus een opslag die gelijk is aan de garantieprovisie die de Belgische Staat in rekening brengt.De vergoeding die de Belgische Staat voor de garantiestelling op het Commercial Paper-programma in rekening brengt aan RPI, dient nog door de Europese Commissie te worden goedgekeurd, maar zal naar verwachting 70 basispunten bedragen. Het opzetten van het Commercial Paper-programma ( dit behelst het scheppen van het juridisch kader voor het verlenen van de staatsgarantie, het rating proces en de marketing) zal vermoedelijk nog 3 tot 4 maanden in beslag nemen. Gedurende deze periode zal Fortis Bank een overbruggingskrediet verstrekken. Dit overbruggingskrediet wordt verstrekt tegen IBOR en valt eveneens onder de hierboven beschreven staatsgarantie.De rentebaten die RPI naar verwachting zal ontvangen, zullen gemiddeld IBOR plus 25 - 30 basispunten over de nominale waarde van de portefeuille van EUR 19,3 miljard bedragen.Tegelijkertijd zullen de rentelasten die RPI naar verwachting dient te betalen, uitkomen op IBOR plus een geschatte gemiddelde opslag van 60 basispunten over de component vreemd vermogen van EUR 9,7 miljard. De rentebaten van RPI zullen de rentelasten derhalve naar verwachting overtreffen, zelfs in de huidige lage renteomgeving (op basis van IBOR). De verwachte nettorentebaten zullen een positieve bijdrage aan het nettobedrijfsresultaat van RPI leveren. Op het moment dat deze overeenkomst wordt afgerond, zal Fortis een geactualiseerd overzicht van de samenstelling van de portefeuille geven, alsook nadere bijzonderheden omtrent de definitieve financieringsstructuur op basis van wisselkoersen en aflossingen op de transactiedatum. Ook zal Fortis dan nadere details bekendmaken over de zeggenschap en de controle, alsmede over de verslagleggingstechnische verwerkingswijze van RPI.