Terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn die erop wijzen dat er een bredere aanpak nodig is, debatteert Washington voornamelijk over de vraag of er nog een nieuwe ronde nodig is van financiële stimulansen door de overheid en kwantitatieve verruiming door de Fed.

De huidige situatie valt in de context van een meerjarig proces van herschikkingen op nationaal en mondiaal niveau, aldus PIMCO. De structurele aard daarvan moet veel beter onderkend worden, en politici moeten hun beperkte cyclische visie hoognodig verbreden.

De zorgwekkende combinatie van steeds minder effectief binnenlands en mondiaal beleid, steeds sterkere politieke polarisatie in de VS en oplopende sociale druk wijst in de richting van het risico dat het recente matige herstel zal uitmonden in een nog donkerder scenario.

Terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn die erop wijzen dat er een bredere aanpak nodig is, debatteert Washington voornamelijk over de vraag of er nog een nieuwe ronde nodig is van financiële stimulansen door de overheid en kwantitatieve verruiming door de Fed. De huidige situatie valt in de context van een meerjarig proces van herschikkingen op nationaal en mondiaal niveau, aldus PIMCO. De structurele aard daarvan moet veel beter onderkend worden, en politici moeten hun beperkte cyclische visie hoognodig verbreden. De zorgwekkende combinatie van steeds minder effectief binnenlands en mondiaal beleid, steeds sterkere politieke polarisatie in de VS en oplopende sociale druk wijst in de richting van het risico dat het recente matige herstel zal uitmonden in een nog donkerder scenario.