• Sinds de financiële crisis zijn de kansen die actief beheer biedt nog groter geworden dan voorheen.

• Actief beheer kan beleggers door de verstoringen in de 'securitized mortgage'-markt loodsen, zeker onder de huidige omstandigheden van aanhoudende beleidsingrepen, het disfunctioneren van de rating agencies en structurele veranderingen in het (Amerikaanse) systeem voor de financiering van hypotheken.

• Actief beheer stelt beleggers in staat gebruik te maken van mogelijkheden van 'non-agency mortgage backed securities (MBS)' buiten de index. Daarnaast stelt het hen in staat de mogelijkheden te benutten van het onderwegen of overwegen van hun posities in 'agency MBS' binnen hun benchmarks, en toegang te krijgen tot de meest efficiënte manier van beleggen in 'commercial mortgage backed securities (CMBS)', hetzij cash hetzij in synthetische vorm

• Sinds de financiële crisis zijn de kansen die actief beheer biedt nog groter geworden dan voorheen. • Actief beheer kan beleggers door de verstoringen in de 'securitized mortgage'-markt loodsen, zeker onder de huidige omstandigheden van aanhoudende beleidsingrepen, het disfunctioneren van de rating agencies en structurele veranderingen in het (Amerikaanse) systeem voor de financiering van hypotheken. • Actief beheer stelt beleggers in staat gebruik te maken van mogelijkheden van 'non-agency mortgage backed securities (MBS)' buiten de index. Daarnaast stelt het hen in staat de mogelijkheden te benutten van het onderwegen of overwegen van hun posities in 'agency MBS' binnen hun benchmarks, en toegang te krijgen tot de meest efficiënte manier van beleggen in 'commercial mortgage backed securities (CMBS)', hetzij cash hetzij in synthetische vorm