PIMCO: "Europese en Britse overheden zullen komend jaar inzetten op aanzienlijk krappere overheidsfinanciën om te proberen de schuldenlast te stabiliseren. De groei in deze regio's ligt daarom naar verwachting dicht bij het nulpunt."

Het coördineren van beleid op Europees niveau is echter een veel grotere uitdaging. PIMCO: "Als dat mislukt ontstaat er namelijk een aanzienlijk risico voor de wereldeconomie, want als één of meer landen hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen, kan dat aanleiding zijn voor een bankencrisis met brede systemische gevolgen."

PIMCO: "Europese en Britse overheden zullen komend jaar inzetten op aanzienlijk krappere overheidsfinanciën om te proberen de schuldenlast te stabiliseren. De groei in deze regio's ligt daarom naar verwachting dicht bij het nulpunt." Het coördineren van beleid op Europees niveau is echter een veel grotere uitdaging. PIMCO: "Als dat mislukt ontstaat er namelijk een aanzienlijk risico voor de wereldeconomie, want als één of meer landen hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen voldoen, kan dat aanleiding zijn voor een bankencrisis met brede systemische gevolgen."