Deze nieuwe indices, die deel uitmaken van de in 2009 geïntroduceerde groep van PIMCO's Global Advantage Indices, worden bijgehouden en berekend door Markit LLC, een toonaangevende, onafhankelijke leverancier van financiële informatiediensten en mondiale indices.

Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de nieuwe indices is dat de weging is gebaseerd op bruto binnenlands product (BBP), in plaats van de schuld-gewogen methode op basis van marktkapitalisatie die bij traditionele indices wordt gehanteerd.

De problemen in Griekenland en andere perifere Europese economieën benadrukken de noodzaak voor een heroverweging van bestaande benchmarks.

European Advantage omvat staatsobligaties die zijn uitgegeven door Europese landen. GLADI Government beslaat het volledige aanbod van mondiale investment-grade markten voor overheidsobligaties.

'De explosie van staatsschulden in geïndustrialiseerde landen leidt tot grote veranderingen op de wereldwijde obligatiemarkten', zegt Ramin Toloui, Executive Vice President en portefeuillebeheerder.

'Verbeterde benchmarks kunnen beleggers helpen om de neiging van traditionele indices om grote schulduitgevers zwaarder mee te wegen te omzeilen, en gunstiger performance-indicatoren in te bedden in hun benchmarks voor vastrentende waarden.'

In plaats de landen met de meeste schuld het zwaarst mee te wegen, zoals bij marktkapitalisatie-gewogen indices gebeurt, geven de GLADI Government en European Advantage indices het meeste gewicht aan landen met het hoogste inkomen op basis van het bruto binnenlands product (BBP). De voordelen van een dergelijke aanpak zijn:

• Hogere allocatie naar landen met lage schulden: BBP-weging neigt naar landen met hogere inkomsten die daardoor beter in staat zijn om aan hun schuldverplichtingen te voldoen. Marktkapitalisatie-gewogen indices kunnen leiden tot een te zware weging van landen met de hoogste schulden en de grootste verplichtingen.

• Vooruitkijkend: BBP-weging helpt op een structurele manier om portefeuilles te positioneren in landen met sterkere groei, inclusief opkomende markten. Die zullen waarschijnlijk de komende jaren steeds meer kapitaalstromen uit de hele wereld aantrekken, en zijn van oudsher ondervertegenwoordigd in marktkapitalisatie-gewogen indices.

• Anticyclische herbalancering: BBP-weging vermijdt het probleem van marktkapitalisatieweging, waarbij de weging van effecten toeneemt naarmate de prijzen ervan stijgen. Sterker nog, het biedt de mogelijkheid tot anticyclische herbalancering, aangezien obligatieprijzen zich omgekeerd evenredig ontwikkelen ten opzichte van BBP-groei.

Deze nieuwe indices, die deel uitmaken van de in 2009 geïntroduceerde groep van PIMCO's Global Advantage Indices, worden bijgehouden en berekend door Markit LLC, een toonaangevende, onafhankelijke leverancier van financiële informatiediensten en mondiale indices. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van de nieuwe indices is dat de weging is gebaseerd op bruto binnenlands product (BBP), in plaats van de schuld-gewogen methode op basis van marktkapitalisatie die bij traditionele indices wordt gehanteerd. De problemen in Griekenland en andere perifere Europese economieën benadrukken de noodzaak voor een heroverweging van bestaande benchmarks. European Advantage omvat staatsobligaties die zijn uitgegeven door Europese landen. GLADI Government beslaat het volledige aanbod van mondiale investment-grade markten voor overheidsobligaties. 'De explosie van staatsschulden in geïndustrialiseerde landen leidt tot grote veranderingen op de wereldwijde obligatiemarkten', zegt Ramin Toloui, Executive Vice President en portefeuillebeheerder. 'Verbeterde benchmarks kunnen beleggers helpen om de neiging van traditionele indices om grote schulduitgevers zwaarder mee te wegen te omzeilen, en gunstiger performance-indicatoren in te bedden in hun benchmarks voor vastrentende waarden.' In plaats de landen met de meeste schuld het zwaarst mee te wegen, zoals bij marktkapitalisatie-gewogen indices gebeurt, geven de GLADI Government en European Advantage indices het meeste gewicht aan landen met het hoogste inkomen op basis van het bruto binnenlands product (BBP). De voordelen van een dergelijke aanpak zijn: • Hogere allocatie naar landen met lage schulden: BBP-weging neigt naar landen met hogere inkomsten die daardoor beter in staat zijn om aan hun schuldverplichtingen te voldoen. Marktkapitalisatie-gewogen indices kunnen leiden tot een te zware weging van landen met de hoogste schulden en de grootste verplichtingen. • Vooruitkijkend: BBP-weging helpt op een structurele manier om portefeuilles te positioneren in landen met sterkere groei, inclusief opkomende markten. Die zullen waarschijnlijk de komende jaren steeds meer kapitaalstromen uit de hele wereld aantrekken, en zijn van oudsher ondervertegenwoordigd in marktkapitalisatie-gewogen indices. • Anticyclische herbalancering: BBP-weging vermijdt het probleem van marktkapitalisatieweging, waarbij de weging van effecten toeneemt naarmate de prijzen ervan stijgen. Sterker nog, het biedt de mogelijkheid tot anticyclische herbalancering, aangezien obligatieprijzen zich omgekeerd evenredig ontwikkelen ten opzichte van BBP-groei.