Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund combineert PIMCO's deskundigheid op het gebied van reëel rendement (real return) en de op risicofactoren gebaseerde benadering van asset-allocatie.

Het fonds wordt beheerd door Mihir Worah, managing director en hoofd van het team dat PIMCO's real-returnportefeuille beheert.

Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund hanteert een 'multi-asset'-benadering bij het bepalen van de beste manier om zich tegen inflatie te beschermen door beleggingen in een reeks van reële activa, zoals wereldwijde inflatiegerelateerde obligaties, commodities, valuta van opkomende markten, global real estate investment trusts en goud.

PIMCO beheert asset-allocatie en onderliggende beleggingen actief en maakt gebruik van strategieën voor het afdekken van staartrisico's (tail risk hedging) om de gevolgen van grote schokken in de markt te beperken.

Deze strategieën zijn gericht op bescherming tegen negatieve risico's, terwijl wordt belegd in inflatiegerelateerde beleggingen die kunnen profiteren van inflatiedynamiek. PIMCO definieert staartrisico's als wijdverbreide, ernstige dalingen van de markt.

"Wij vinden dat beleggers altijd rekening moeten houden met het risico van stijgende inflatie. De beleidsingrepen waarmee regeringen en centrale banken in de ontwikkelde landen op de wereldwijde financiële crisis reageerden, hebben geleid tot onhoudbaar hoge schuldenniveaus en tot nul dalende nominale rentes. Ofschoon deze beleidsingrepen met succes het risico op deflatie en een depressie hebben verkleind, hebben ze tegelijkertijd het risico vergoot op hogere inflatie in de komende jaren," zegt Worah.

Hij voegt hieraan toe: "Wij denken dat portefeuilles van beleggers, waarin traditioneel aandelen en obligaties zijn opgenomen, wellicht niet in afdoende mate zijn afgeschermd tegen stijgende inflatie. Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund kan beleggers met zijn uitgebreide benadering wapenen met belangrijke inflatiegevoelige beleggingen, terwijl PIMCO's deskundigheid op het gebied van real return bijdraagt aan het bepalen hoeveel we in de afzonderlijke beleggingscategorieën onder bepaalde omstandigheden beleggen."

Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund combineert PIMCO's deskundigheid op het gebied van reëel rendement (real return) en de op risicofactoren gebaseerde benadering van asset-allocatie. Het fonds wordt beheerd door Mihir Worah, managing director en hoofd van het team dat PIMCO's real-returnportefeuille beheert. Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund hanteert een 'multi-asset'-benadering bij het bepalen van de beste manier om zich tegen inflatie te beschermen door beleggingen in een reeks van reële activa, zoals wereldwijde inflatiegerelateerde obligaties, commodities, valuta van opkomende markten, global real estate investment trusts en goud. PIMCO beheert asset-allocatie en onderliggende beleggingen actief en maakt gebruik van strategieën voor het afdekken van staartrisico's (tail risk hedging) om de gevolgen van grote schokken in de markt te beperken. Deze strategieën zijn gericht op bescherming tegen negatieve risico's, terwijl wordt belegd in inflatiegerelateerde beleggingen die kunnen profiteren van inflatiedynamiek. PIMCO definieert staartrisico's als wijdverbreide, ernstige dalingen van de markt. "Wij vinden dat beleggers altijd rekening moeten houden met het risico van stijgende inflatie. De beleidsingrepen waarmee regeringen en centrale banken in de ontwikkelde landen op de wereldwijde financiële crisis reageerden, hebben geleid tot onhoudbaar hoge schuldenniveaus en tot nul dalende nominale rentes. Ofschoon deze beleidsingrepen met succes het risico op deflatie en een depressie hebben verkleind, hebben ze tegelijkertijd het risico vergoot op hogere inflatie in de komende jaren," zegt Worah. Hij voegt hieraan toe: "Wij denken dat portefeuilles van beleggers, waarin traditioneel aandelen en obligaties zijn opgenomen, wellicht niet in afdoende mate zijn afgeschermd tegen stijgende inflatie. Het PIMCO GIS Inflation Strategy Fund kan beleggers met zijn uitgebreide benadering wapenen met belangrijke inflatiegevoelige beleggingen, terwijl PIMCO's deskundigheid op het gebied van real return bijdraagt aan het bepalen hoeveel we in de afzonderlijke beleggingscategorieën onder bepaalde omstandigheden beleggen."