Timmons voorziet een rem het BBP van ongeveer 1,7 procentpunt uit Washington komen - veel minder dan de vier tot vijf procentpunten in het geval er voor het begrotingsafgrond (fiscal cliff) geen oplossing was gekomen.

Hij denkt dat de Fed zijn hyperactieve monetaire beleid zal voortzetten, wat hij vanaf nu "QE Infinity" zal noemen, vanwege het ontbreken van een expliciete einddatum of plafond.

Timmons voorziet een rem het BBP van ongeveer 1,7 procentpunt uit Washington komen - veel minder dan de vier tot vijf procentpunten in het geval er voor het begrotingsafgrond (fiscal cliff) geen oplossing was gekomen. Hij denkt dat de Fed zijn hyperactieve monetaire beleid zal voortzetten, wat hij vanaf nu "QE Infinity" zal noemen, vanwege het ontbreken van een expliciete einddatum of plafond.