Hoofdpunten:

1) De toekomstige 'neutrale' beleidsrente is van cruciaal belang voor de waarde-ontwikkeling van alle beleggingscategorieën.

2) Veel bij de Fed betrokkenen gaan er van uit dat het neutrale rentetarief 4% is.

3) PIMCO denkt dat het eerder 2% is.

4) Als dit klopt, dan is er geen sprake van zeepbelvorming in de markten, maar slechts van lage opbrengsten.

5) Zoek naar gebieden met een ander risicoprofiel als u een hoger rendement wilt.

6) Draag hoe dan ook een zakdoek bij u.