Bill Gross, de bekende beheerder van het Total Return Fund, heeft al eerder te verstaan gegeven niet meer zo wildenthousiast te zijn over overheidsobligaties. Hij heeft in de voorbije maanden zijn posities dan ook stelselmatig afgebouwd.

Total Return Fund is nu nog voor 22% belegd in overheidsobligaties, waar dat in november nog 30% was. Alles wijst er op dat hij van plan is om de posities in Amerikaans (en ander) staatspapier verder af te bouwen.

Gross is namelijk van mening dat het begrotingstekort dat de Verenigde Staten aan het opbouwen is onhoudbare posities heeft aangenomen. Hij houdt rekening met meer inflatie, met een lagere dollar en met een eventuele verlaging van de kredietrating.

Bill Gross, de bekende beheerder van het Total Return Fund, heeft al eerder te verstaan gegeven niet meer zo wildenthousiast te zijn over overheidsobligaties. Hij heeft in de voorbije maanden zijn posities dan ook stelselmatig afgebouwd. Total Return Fund is nu nog voor 22% belegd in overheidsobligaties, waar dat in november nog 30% was. Alles wijst er op dat hij van plan is om de posities in Amerikaans (en ander) staatspapier verder af te bouwen. Gross is namelijk van mening dat het begrotingstekort dat de Verenigde Staten aan het opbouwen is onhoudbare posities heeft aangenomen. Hij houdt rekening met meer inflatie, met een lagere dollar en met een eventuele verlaging van de kredietrating.