Dexia 2014: dit zijn de vier pijlers van een ambitieus plan

• De financiële herstructurering van de Groep afronden

• De portefeuille van de metiers opnieuw in evenwicht brengen met de nadruk op Retail and Commercial Banking

• Het dynamische groeipotentieel van Retail and Commercial Banking in Turkije ten volle benutten

• Streven naar operationele uitmuntendheid

Dexia 2014: dit zijn de belangrijkste financiële doelstellingen

• Een resultaat vóór belastingen van ongeveer 1,8 miljard EUR

• Een exploitatiecoëfficiënt van minder dan 65 %

• Een normatieve ROE(1) na belastingen van ongeveer 11 %

• Een Core Tier 1-ratio(2) van ongeveer 15 % (Bazel II)

• Common Equity ratio > 9 % onder Bazel III

De heer Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, van Dexia verklaarde naar aanleiding van de analistenmeeting het volgende: "Tegen 2014 zullen we een driedubbele centralisering hebben verwezenlijkt door voorrang te geven aan de opbrengsten uit onze commerciële activiteiten, door de focus van onze portefeuille van metiers te leggen op Retail and Commercial Banking, en door de groeikansen die zich aandienen op de retailmarkt in Turkije volop te benutten. Tegelijk zetten we ook de hervorming van ons operationele model voort, gestuwd door het zoeken naar synergiemogelijkheden en efficiëntiewinst, dat voor alle metiers een gezamenlijke doelstelling is.

Dexia 2014: dit zijn de vier pijlers van een ambitieus plan • De financiële herstructurering van de Groep afronden • De portefeuille van de metiers opnieuw in evenwicht brengen met de nadruk op Retail and Commercial Banking • Het dynamische groeipotentieel van Retail and Commercial Banking in Turkije ten volle benutten • Streven naar operationele uitmuntendheid Dexia 2014: dit zijn de belangrijkste financiële doelstellingen • Een resultaat vóór belastingen van ongeveer 1,8 miljard EUR • Een exploitatiecoëfficiënt van minder dan 65 % • Een normatieve ROE(1) na belastingen van ongeveer 11 % • Een Core Tier 1-ratio(2) van ongeveer 15 % (Bazel II) • Common Equity ratio > 9 % onder Bazel III De heer Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, van Dexia verklaarde naar aanleiding van de analistenmeeting het volgende: "Tegen 2014 zullen we een driedubbele centralisering hebben verwezenlijkt door voorrang te geven aan de opbrengsten uit onze commerciële activiteiten, door de focus van onze portefeuille van metiers te leggen op Retail and Commercial Banking, en door de groeikansen die zich aandienen op de retailmarkt in Turkije volop te benutten. Tegelijk zetten we ook de hervorming van ons operationele model voort, gestuwd door het zoeken naar synergiemogelijkheden en efficiëntiewinst, dat voor alle metiers een gezamenlijke doelstelling is.