Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, verklaarde: "Tijdens de voorbije twee jaar heeft Dexia grote veranderingen ondergaan, die moeten leiden naar een versterking van zijn financiële basis, de uitbreiding van zijn klantenactiviteiten en een hervorming van zijn operationeel model. Zoals geregeld wordt aangehaald, zijn 2010 en 2011 overgangsjaren naar een hernieuwde financiële en commerciële focus. In een aanhoudend gemengd marktklimaat was 2010 een jaar van versneld doorgevoerde hervormingen, dat werd gekenmerkt door belangrijke verwezenlijkingen van de Groep dankzij de opmerkelijke mobilisatie van alle leden van het personeel en het management. Wij bereikten een belangrijke mijlpaal door volledig af te zien van de staatswaarborg voor onze funding en de ontplooiing van ons commercieel plan ligt op schema. Daarom heb ik het volste vertrouwen in het vermogen van de Groep om haar doelstellingen voor 2014 te halen, zoals ze op 12 oktober 2010 werden bekendgemaakt, wat ten goede zal komen aan alle stakeholders."

De heer Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, verklaarde: "De versnelde uitvoering van de financiële herstructurering en de strategische ontwikkeling van onze commerciële activiteiten en markten vormden onze twee topprioriteiten in 2010, zoals wij in 2008 hadden aangekondigd in ons verstrekkende hervormingsplan en zoals wij ook hebben bevestigd tijdens onze Investor Day in oktober 2010. In dat verband beantwoordt het nettoresultaat over 2010 van 723 miljoen EUR aan onze verwachtingen, met aan de ene kant een stevige bijdrage aan de groei van onze commerciële metiers met 18%, en aan de andere kant een daling van de financiële opbrengsten in het kader van de hernieuwde commerciële focus van de Groep en een fikse verbetering van haar liquiditeitsprofiel, die werden bijgestuurd in de richting van langetermijnfunding in combinatie met de snelle verkoop van activa. De financiële slagkracht van de Groep wordt bevestigd met een Tier 1 ratio van 13,1%, waardoor Dexia in staat zal zijn het hoofd te bieden aan de aan de gang zijnde reglementaire wijzigingen. Zoals was toegezegd, zal de implementatie van de hervorming ook in 2011 op de agenda staan."

Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, verklaarde: "Tijdens de voorbije twee jaar heeft Dexia grote veranderingen ondergaan, die moeten leiden naar een versterking van zijn financiële basis, de uitbreiding van zijn klantenactiviteiten en een hervorming van zijn operationeel model. Zoals geregeld wordt aangehaald, zijn 2010 en 2011 overgangsjaren naar een hernieuwde financiële en commerciële focus. In een aanhoudend gemengd marktklimaat was 2010 een jaar van versneld doorgevoerde hervormingen, dat werd gekenmerkt door belangrijke verwezenlijkingen van de Groep dankzij de opmerkelijke mobilisatie van alle leden van het personeel en het management. Wij bereikten een belangrijke mijlpaal door volledig af te zien van de staatswaarborg voor onze funding en de ontplooiing van ons commercieel plan ligt op schema. Daarom heb ik het volste vertrouwen in het vermogen van de Groep om haar doelstellingen voor 2014 te halen, zoals ze op 12 oktober 2010 werden bekendgemaakt, wat ten goede zal komen aan alle stakeholders." De heer Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité, verklaarde: "De versnelde uitvoering van de financiële herstructurering en de strategische ontwikkeling van onze commerciële activiteiten en markten vormden onze twee topprioriteiten in 2010, zoals wij in 2008 hadden aangekondigd in ons verstrekkende hervormingsplan en zoals wij ook hebben bevestigd tijdens onze Investor Day in oktober 2010. In dat verband beantwoordt het nettoresultaat over 2010 van 723 miljoen EUR aan onze verwachtingen, met aan de ene kant een stevige bijdrage aan de groei van onze commerciële metiers met 18%, en aan de andere kant een daling van de financiële opbrengsten in het kader van de hernieuwde commerciële focus van de Groep en een fikse verbetering van haar liquiditeitsprofiel, die werden bijgestuurd in de richting van langetermijnfunding in combinatie met de snelle verkoop van activa. De financiële slagkracht van de Groep wordt bevestigd met een Tier 1 ratio van 13,1%, waardoor Dexia in staat zal zijn het hoofd te bieden aan de aan de gang zijnde reglementaire wijzigingen. Zoals was toegezegd, zal de implementatie van de hervorming ook in 2011 op de agenda staan."