De EBITA kwam uit op 648 miljoen euro, of 10,50% van de omzet. Vorig jaar bedroeg de omzet maar 6,10% van de omzet. De omzet steeg in vergelijking met Q3 2009 met 10%.

Op vergelijkbare basis, dus zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, was er sprake van een omzetstijging met 1%. Op de groeimarkten bedroegen deze percentages respectievelijk 19% en 7%

Healthcare liet een stijging van de orders met 7% optekenen, inclusief een stijging met 20% op de groeimarkten. De groei bij Lighting en Healthcare werd afgeremd door een mindere gang van zaken bij Consumer Lifestyle.

De EBITA kwam uit op 648 miljoen euro, of 10,50% van de omzet. Vorig jaar bedroeg de omzet maar 6,10% van de omzet. De omzet steeg in vergelijking met Q3 2009 met 10%. Op vergelijkbare basis, dus zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen, was er sprake van een omzetstijging met 1%. Op de groeimarkten bedroegen deze percentages respectievelijk 19% en 7% Healthcare liet een stijging van de orders met 7% optekenen, inclusief een stijging met 20% op de groeimarkten. De groei bij Lighting en Healthcare werd afgeremd door een mindere gang van zaken bij Consumer Lifestyle.