Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg ruim 70% naar Eur 875 mln exclusief incidentele lasten. Incidentele lasten van Eur 825 mln deden het netto bedrijfsresultaat dalen naar Eur 50 mln (vorig jaar Eur 503 mln).

Het uiteindelijke nettoresultaat kwam uit op een verlies van Eur 355 mln, per aandeel Eur -0,38 ( -Eur 0,17).

De cijfers (exclusief incidentele lasten) waren beter dan verwacht. Healthcare behaalde een bedrijfsresultaat excl. lasten van Eur 548 mln (was Eur 430 mln). Consumer Lifestyle behaalde Eur 217 mln (was Eur 148 mln) en Lighting Eur 194 mln (was Eur 77 mln).

De voorraden daalden 2,6% naar 14,1% van de omzet. De hogere operationele netto kasstroom van Eur 1.209 mln (vorig jaar 1.189 mln) droeg bij aan de toegenomen kaspositie van Eur 3.834 mln (was Eur 3.147 mln).

De nettoschuld bedroeg Eur 700 mln (was Eur 713 mln) tegen een eigen vermogen van Eur 11,2 mrd, waardoor de gearing slechts 6% bedroeg. Het dividend wordt voorgesteld op Eur 0,75 per aandeel.

Voor het hele jaar kwam het bedrijfsresultaat uit op Eur 2.366 mln (was Eur 1.822 mln) exclusief incidentele lasten en 9,5% van de verkopen (was 8,1% vorig jaar).

De winst per aandeel kwam uit op Eur 0,25. 73% van het aandeleninkoopprogramma is voltooid.

Het aantal werknemers daalde van 125.241 begin van het jaar naar 118.087. Het bedrijf verwacht een trage start in 2013 vooral door de omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten en een verbetering in het tweede halfjaar en er is vertrouwen in een

verdere verbetering van de resultaten.

De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen op basis van de verbeterende gang van zaken en de gezonde financiële balans.

Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg ruim 70% naar Eur 875 mln exclusief incidentele lasten. Incidentele lasten van Eur 825 mln deden het netto bedrijfsresultaat dalen naar Eur 50 mln (vorig jaar Eur 503 mln). Het uiteindelijke nettoresultaat kwam uit op een verlies van Eur 355 mln, per aandeel Eur -0,38 ( -Eur 0,17). De cijfers (exclusief incidentele lasten) waren beter dan verwacht. Healthcare behaalde een bedrijfsresultaat excl. lasten van Eur 548 mln (was Eur 430 mln). Consumer Lifestyle behaalde Eur 217 mln (was Eur 148 mln) en Lighting Eur 194 mln (was Eur 77 mln). De voorraden daalden 2,6% naar 14,1% van de omzet. De hogere operationele netto kasstroom van Eur 1.209 mln (vorig jaar 1.189 mln) droeg bij aan de toegenomen kaspositie van Eur 3.834 mln (was Eur 3.147 mln). De nettoschuld bedroeg Eur 700 mln (was Eur 713 mln) tegen een eigen vermogen van Eur 11,2 mrd, waardoor de gearing slechts 6% bedroeg. Het dividend wordt voorgesteld op Eur 0,75 per aandeel. Voor het hele jaar kwam het bedrijfsresultaat uit op Eur 2.366 mln (was Eur 1.822 mln) exclusief incidentele lasten en 9,5% van de verkopen (was 8,1% vorig jaar). De winst per aandeel kwam uit op Eur 0,25. 73% van het aandeleninkoopprogramma is voltooid. Het aantal werknemers daalde van 125.241 begin van het jaar naar 118.087. Het bedrijf verwacht een trage start in 2013 vooral door de omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten en een verbetering in het tweede halfjaar en er is vertrouwen in een verdere verbetering van de resultaten. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen op basis van de verbeterende gang van zaken en de gezonde financiële balans.