De groeiverschillen tussen de kern en de periferie blijven aanzienlijk. Het Duitse ondernemers en investeerdersvertrouwen gaat gestaag omhoog.

Ook Frankrijk deed het recent beter dan verwacht. In Nederland vielen de cijfers dan weer wat tegen.

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Maar in het Zuiden blijft de groei zwak. Of met andere woorden heel wat van de Zuiderse economieën zitten technisch al in een recessie. Daardoor zijn de besparingsmaatregelen momenteel een beetje dweilen met de kraan open. Want wat er wordt afgeknabbeld van de schuld door de besparingen komt er weer bij door de (hoger dan verwachtte) tekorten. Zo zal in Spanje het tekort dit jaar uitkomen op 8.5% ipv de eerder geprojecteerde 6%. Dit geeft meteen ook de moeilijkheden van deze landen aan. Hoe groei creëren op een moment van zware besparingen. Het komt er op aan om structurele maatregelen door te voeren. Maar dat blijkt in de praktijk niet bijzonder gemakkelijk. Kortom, er zijn in Europa duidelijk belangrijke stappen in de goede richting gezet. De korte termijn liquiditeitscrisis lijkt voorlopig onder controle te zijn. Maar de weg naar een duurzame solvabiliteit blijft nog lang en moeilijk."

De groeiverschillen tussen de kern en de periferie blijven aanzienlijk. Het Duitse ondernemers en investeerdersvertrouwen gaat gestaag omhoog. Ook Frankrijk deed het recent beter dan verwacht. In Nederland vielen de cijfers dan weer wat tegen. Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Maar in het Zuiden blijft de groei zwak. Of met andere woorden heel wat van de Zuiderse economieën zitten technisch al in een recessie. Daardoor zijn de besparingsmaatregelen momenteel een beetje dweilen met de kraan open. Want wat er wordt afgeknabbeld van de schuld door de besparingen komt er weer bij door de (hoger dan verwachtte) tekorten. Zo zal in Spanje het tekort dit jaar uitkomen op 8.5% ipv de eerder geprojecteerde 6%. Dit geeft meteen ook de moeilijkheden van deze landen aan. Hoe groei creëren op een moment van zware besparingen. Het komt er op aan om structurele maatregelen door te voeren. Maar dat blijkt in de praktijk niet bijzonder gemakkelijk. Kortom, er zijn in Europa duidelijk belangrijke stappen in de goede richting gezet. De korte termijn liquiditeitscrisis lijkt voorlopig onder controle te zijn. Maar de weg naar een duurzame solvabiliteit blijft nog lang en moeilijk."