Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De stijging van de prijzen voor grondstoffen heeft een niet zo grote impact op de kerninflatie, maar toch is er een onrechtstreeks effect merkbaar."

Gijsels verwijst in dat verband naar de zogenaamde "second round effects". Gijsels: "Als gevolg van de verwachting van een hogere inflatie gaat de druk op de lonen toenemen. Prijsstijgingen wegen immers met vertraging op de lonen. In de eurozone zal dit effect niettemin beperkt blijven, gezien de hoge werkloosheid. Pas binnen 9 tot 12 maanden zal het effect van de gestegen voedselprijzen merkbaar zijn in de inflatiecijfers."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De stijging van de prijzen voor grondstoffen heeft een niet zo grote impact op de kerninflatie, maar toch is er een onrechtstreeks effect merkbaar." Gijsels verwijst in dat verband naar de zogenaamde "second round effects". Gijsels: "Als gevolg van de verwachting van een hogere inflatie gaat de druk op de lonen toenemen. Prijsstijgingen wegen immers met vertraging op de lonen. In de eurozone zal dit effect niettemin beperkt blijven, gezien de hoge werkloosheid. Pas binnen 9 tot 12 maanden zal het effect van de gestegen voedselprijzen merkbaar zijn in de inflatiecijfers."