Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Ik geloof in het eerste scenario, ondanks het feit dat we met een oververkochte situatie geconfronteerd worden. Een opleving van de obligatiekoersen zal hoe dan ook van tijdelijke aard zijn, de obligatiemarkten zoeken tevergeefs steun."

Gijsels zocht naar de reden van de gebeurtenissen op de obligatiemarkten en kwam tot de conclusie dat het om een combinatie van factoren ging: "De marktomstandigheden - we stevenen op het einde van het jaar af - spelen een rol, maar ook andere factoren vormen een stukje van de puzzel. Er was het gedrag van de centrale banken, maar ook het politiek nieuws. In het laatste geval verwijs ik naar de verlenging van de belastingverlaging in de VS. Ook beter dan verwacht economisch nieuws speelt een rol in het verhaal. Het valt moeilijk te zeggen wat de meest doorslaggevende rol speelde, maar feit blijft dat de obligatiekoersen flink zijn gedaald. Mogelijk krijgen we een tijdelijke opleving in de eerste weken van 2011, maar daarna gaan de obligatiekoersen opnieuw dalen."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Ik geloof in het eerste scenario, ondanks het feit dat we met een oververkochte situatie geconfronteerd worden. Een opleving van de obligatiekoersen zal hoe dan ook van tijdelijke aard zijn, de obligatiemarkten zoeken tevergeefs steun."Gijsels zocht naar de reden van de gebeurtenissen op de obligatiemarkten en kwam tot de conclusie dat het om een combinatie van factoren ging: "De marktomstandigheden - we stevenen op het einde van het jaar af - spelen een rol, maar ook andere factoren vormen een stukje van de puzzel. Er was het gedrag van de centrale banken, maar ook het politiek nieuws. In het laatste geval verwijs ik naar de verlenging van de belastingverlaging in de VS. Ook beter dan verwacht economisch nieuws speelt een rol in het verhaal. Het valt moeilijk te zeggen wat de meest doorslaggevende rol speelde, maar feit blijft dat de obligatiekoersen flink zijn gedaald. Mogelijk krijgen we een tijdelijke opleving in de eerste weken van 2011, maar daarna gaan de obligatiekoersen opnieuw dalen."