Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Maar meteen werd een nieuwe piste, namelijk opnieuw die van het IMF voorgesteld. Daardoor blijven we qua markten in een soort niemandlands. Er komt weinig concreets op tafel zodat het moeilijk wordt voor de marken voor riscicokapitaal om vooruitgang te boeken. Maar ze wordt toch ook nog steeds een "grote" oplossing in het vooruitzicht gesteld. En dat belet shorters om te agressief te worden. Uiteindelijk zijn er hier een oplossing moeten voor komen. Ofwel wordt er iets op tafel gelegd wat als voldoende en geloofwaardig wordt beschouwd en kunnen we beginnen te bouwen aan een oplossing. Ofwel verliezen de markten hun geduld en is de uitkomst voor de markten minder fraai. En ondertussen zal het aanmodderen zijn. De tijd van het jaar leent zich hier ook voor. De eerste kerstbomen beginnen hier en daar al op te duiken, een aantal marktpartijen beginnen geleidelijkaan hun boeken te sluiten en mogelijk worden de verdere vijandelijkheden tussen de beren en de stieren uitgesteld tot volgend jaar. Natuurlijk zal de liquiditeit in de markten ook verminderen wat bij nieuws of geruchten to behoorlijke schommelingen kan leiden. En zo zouden we toch nog een volatiel einde van een bijzonder volatiel jaar kunnen krijgen..."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Maar meteen werd een nieuwe piste, namelijk opnieuw die van het IMF voorgesteld. Daardoor blijven we qua markten in een soort niemandlands. Er komt weinig concreets op tafel zodat het moeilijk wordt voor de marken voor riscicokapitaal om vooruitgang te boeken. Maar ze wordt toch ook nog steeds een "grote" oplossing in het vooruitzicht gesteld. En dat belet shorters om te agressief te worden. Uiteindelijk zijn er hier een oplossing moeten voor komen. Ofwel wordt er iets op tafel gelegd wat als voldoende en geloofwaardig wordt beschouwd en kunnen we beginnen te bouwen aan een oplossing. Ofwel verliezen de markten hun geduld en is de uitkomst voor de markten minder fraai. En ondertussen zal het aanmodderen zijn. De tijd van het jaar leent zich hier ook voor. De eerste kerstbomen beginnen hier en daar al op te duiken, een aantal marktpartijen beginnen geleidelijkaan hun boeken te sluiten en mogelijk worden de verdere vijandelijkheden tussen de beren en de stieren uitgesteld tot volgend jaar. Natuurlijk zal de liquiditeit in de markten ook verminderen wat bij nieuws of geruchten to behoorlijke schommelingen kan leiden. En zo zouden we toch nog een volatiel einde van een bijzonder volatiel jaar kunnen krijgen..."