Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De kansen op een forse(re) rentedaling door de ECB zijn echter onmiskenbaar toegenomen, ik sluit dan ook niet bij voorbaat uit dat de basisrente met een half procent zal worden verlaagd. De verslechtering van de economische marktomstandigheden heeft de neerwaartse risico's wat betreft prijsstabiliteit doen toenemen. Daarnaast is het volgens mij slechts een kwestie van tijd alvorens de centrale bank haar balans gaat verlengen. Ik ga er dus vanuit dat we ook in Europa nog een rondje quantative easing kunnen krijgen. Voorwaarde daartoe is evenwel dat de deelnemende landen aan de eurozone vooruitgang boeken op het vlak van fiscale integratie. De ECB zal waarschijnlijk echter niet tot actie overgaan als er vooruitgang is geboekt wat die fiscale integratie betreft."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De kansen op een forse(re) rentedaling door de ECB zijn echter onmiskenbaar toegenomen, ik sluit dan ook niet bij voorbaat uit dat de basisrente met een half procent zal worden verlaagd. De verslechtering van de economische marktomstandigheden heeft de neerwaartse risico's wat betreft prijsstabiliteit doen toenemen. Daarnaast is het volgens mij slechts een kwestie van tijd alvorens de centrale bank haar balans gaat verlengen. Ik ga er dus vanuit dat we ook in Europa nog een rondje quantative easing kunnen krijgen. Voorwaarde daartoe is evenwel dat de deelnemende landen aan de eurozone vooruitgang boeken op het vlak van fiscale integratie. De ECB zal waarschijnlijk echter niet tot actie overgaan als er vooruitgang is geboekt wat die fiscale integratie betreft."