Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Het geld moet echter ergens naar toe vloeien. Ondanks alles stelden we vast dat de beurskoersen in de afgelopen weken vrij goed standhielden, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de oplopende spreads op de obligatiemarkten. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen. Op de eerste plaats hebben de bedrijven tot dusver beter standgehouden, wat meteen verklaart waarom de beleggers vluchten richting aandelen en bedrijfsobligaties. Daarnaast lopen de beurzen traditioneel achter op de andere markten. Op basis van het huidige gedrag van de markten, lijkt volgens mij de laatste reden de meest waarschijnlijke."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Het geld moet echter ergens naar toe vloeien. Ondanks alles stelden we vast dat de beurskoersen in de afgelopen weken vrij goed standhielden, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de oplopende spreads op de obligatiemarkten. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen. Op de eerste plaats hebben de bedrijven tot dusver beter standgehouden, wat meteen verklaart waarom de beleggers vluchten richting aandelen en bedrijfsobligaties. Daarnaast lopen de beurzen traditioneel achter op de andere markten. Op basis van het huidige gedrag van de markten, lijkt volgens mij de laatste reden de meest waarschijnlijke."