Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Een Griekse schuldenherschikking is mijn inziens onwaarschijnlijk voor 2013. De nadelen van een dergelijke ingreep zouden momenteel namelijk veel groter zijn dan de voordelen. Een herprofilering van de Griekse schulden, dat als alternatief naar voren wordt geschoven, zou het voordeel opleveren dat de financieringsbehoeften kleiner zouden worden. De bijkomende financiering door EMU en IMF zou in de sterke landen van de eurozone op minder weerstand stoten omdat de obligatiehouders een deel van de schulden op zich nemen. Hierbij dient wel opgemerkt dat de ECB sterk tegen een herprofilering gekant is. Die zou namelijk de onderliggende trend wat het begrotingsdeficiet niet verbeteren en daarnaast neveneffecten hebben die moeilijk controleerbaar zijn. Het blijft dus afwachten wat het gaat worden."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Een Griekse schuldenherschikking is mijn inziens onwaarschijnlijk voor 2013. De nadelen van een dergelijke ingreep zouden momenteel namelijk veel groter zijn dan de voordelen. Een herprofilering van de Griekse schulden, dat als alternatief naar voren wordt geschoven, zou het voordeel opleveren dat de financieringsbehoeften kleiner zouden worden. De bijkomende financiering door EMU en IMF zou in de sterke landen van de eurozone op minder weerstand stoten omdat de obligatiehouders een deel van de schulden op zich nemen. Hierbij dient wel opgemerkt dat de ECB sterk tegen een herprofilering gekant is. Die zou namelijk de onderliggende trend wat het begrotingsdeficiet niet verbeteren en daarnaast neveneffecten hebben die moeilijk controleerbaar zijn. Het blijft dus afwachten wat het gaat worden."