Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Griekenland heeft in 2012 66,60 miljard euro nodig, waarvan maar 24 miljard euro onder het steunprogramma is voorzien. Het vrijwel volledig resterende bedrag zal op de financiële markten moeten worden opgehaald, waar een hoge prijs moet betaald worden."

Volgens Gijsels is er nog een andere mogelijkheid: "Griekenland kan de schulden op een vrijwillige basis herschikken. Het voordeel hiervan is dat de financieringsbehoeften over de komende jaren gevoelig gereduceerd zouden worden. Mits op de juiste manier aangepakt, kunnen in dit scenario de gevolgen voor de bankensector beperkt blijven. Aan deze oplossing zijn niettemin een aantal negatieve effecten verbonden. Vragen over de houdbaarbeid van de Griekse schulden zouden er niet door verdwijnen en bovendien zou er sprake zijn van een negatief signaal dat als de voorbode van alsnog een schuldenherschikking zou worden beschouwd."

Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Griekenland heeft in 2012 66,60 miljard euro nodig, waarvan maar 24 miljard euro onder het steunprogramma is voorzien. Het vrijwel volledig resterende bedrag zal op de financiële markten moeten worden opgehaald, waar een hoge prijs moet betaald worden." Volgens Gijsels is er nog een andere mogelijkheid: "Griekenland kan de schulden op een vrijwillige basis herschikken. Het voordeel hiervan is dat de financieringsbehoeften over de komende jaren gevoelig gereduceerd zouden worden. Mits op de juiste manier aangepakt, kunnen in dit scenario de gevolgen voor de bankensector beperkt blijven. Aan deze oplossing zijn niettemin een aantal negatieve effecten verbonden. Vragen over de houdbaarbeid van de Griekse schulden zouden er niet door verdwijnen en bovendien zou er sprake zijn van een negatief signaal dat als de voorbode van alsnog een schuldenherschikking zou worden beschouwd."