Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Het is dus duidelijk dat de markten een vergroting van het EFSF pakket zeker niet ongenegen zouden zijn. Het zou vooreerst mogelijk de druk op de ECB wat kunnen wegnemen die nu constant verplicht wordt om over te gaan tot maatregelen ( zoals het aankopen van obligaties in de markt) waarbij men zich niet goed voelt en die ze op de keper beschouwd zien als een aantasting van hun onafhankelijkheid."

Een groter bedrag voor het Europees Stabiliteitsfonds zou ook het reactieve gevoel van het vorige plan verminderen. Nu heeft de markt het gevoel dat er voor een stuk achter de feiten wordt aanghold. Een nieuw, duidelijk en groot engagement zou zeker de speculatie dat de beschikbare gelden onvoldoende zouden zijn om een groot land, bijvoorbeeld Spanje, te redden, voor een groot stuk de kop indrukken.

Gijsels: "Natuurlijk is het verhogen van het EFSF fonds ook geen wondermiddel. We kunnen het zien als een nieuwe, belangrijke stap in een verdere stabilisatie van het systeem. Maar dan moet het echte werk, het terugdringen van de schulden en het terug aanknopen bij duurzame groei nog beginnen. We moeten ook niet te optimistisch worden in termen van timing. Gezien er toch nog heel wat uitlopende standpunten te verzoenen zijn is het niet echt waarschijnlijk dat de Ministers Van Financieen vandaag al met een afgerond plan naar buiten zullen komen. Mogelijk wordt het hier op wachten tot maart, zolas de Duitse minister van Financien Schauble recent aangaf. Merkel heeft immers nog wat verkiezingen voor de boeg. En het zou haar waarschijnlijk niet slecht uitkomen om met deze voor Duitsland onpopulaire boodschap pas na de verkiezingen naar haar achterban te moeten trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd."

Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Het is dus duidelijk dat de markten een vergroting van het EFSF pakket zeker niet ongenegen zouden zijn. Het zou vooreerst mogelijk de druk op de ECB wat kunnen wegnemen die nu constant verplicht wordt om over te gaan tot maatregelen ( zoals het aankopen van obligaties in de markt) waarbij men zich niet goed voelt en die ze op de keper beschouwd zien als een aantasting van hun onafhankelijkheid." Een groter bedrag voor het Europees Stabiliteitsfonds zou ook het reactieve gevoel van het vorige plan verminderen. Nu heeft de markt het gevoel dat er voor een stuk achter de feiten wordt aanghold. Een nieuw, duidelijk en groot engagement zou zeker de speculatie dat de beschikbare gelden onvoldoende zouden zijn om een groot land, bijvoorbeeld Spanje, te redden, voor een groot stuk de kop indrukken. Gijsels: "Natuurlijk is het verhogen van het EFSF fonds ook geen wondermiddel. We kunnen het zien als een nieuwe, belangrijke stap in een verdere stabilisatie van het systeem. Maar dan moet het echte werk, het terugdringen van de schulden en het terug aanknopen bij duurzame groei nog beginnen. We moeten ook niet te optimistisch worden in termen van timing. Gezien er toch nog heel wat uitlopende standpunten te verzoenen zijn is het niet echt waarschijnlijk dat de Ministers Van Financieen vandaag al met een afgerond plan naar buiten zullen komen. Mogelijk wordt het hier op wachten tot maart, zolas de Duitse minister van Financien Schauble recent aangaf. Merkel heeft immers nog wat verkiezingen voor de boeg. En het zou haar waarschijnlijk niet slecht uitkomen om met deze voor Duitsland onpopulaire boodschap pas na de verkiezingen naar haar achterban te moeten trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd."