Volgens het ratinghuis ondervinden de landen uit de eurozone alle moeite van de wereld om de begrotingscrisis aan te pakken. Dat brengt risico's met zich mee voor zowel de economische groei als het bankensysteem.

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De Europese landenspecialist van de EFSF merkte op dat het politiek antwoord dat Europa tot dusverre heeft gegeven verre van voldoende was. Ook de meest recent afgesloten overeenkomst betekende op dat vlak geen echte doorbraak. Belangrijke componenten van de crisis zijn de verschillen in competiviteit en externe onevenwichten. Alleen het treffen van besparingsmaatregelen zal daarom onvoldoende zijn om de crisis op te lossen. Het verlies van de triple A-rating zal het uiteraard moeilijker worden voor de EFSF om geld aan te trekken, maar toch is er hoop. Het ESM wordt hopelijk medio dit jaar actief, wat weer meer zekerheid kan brengen."

Volgens het ratinghuis ondervinden de landen uit de eurozone alle moeite van de wereld om de begrotingscrisis aan te pakken. Dat brengt risico's met zich mee voor zowel de economische groei als het bankensysteem. Philippe Gijsels (BNP Paribas): "De Europese landenspecialist van de EFSF merkte op dat het politiek antwoord dat Europa tot dusverre heeft gegeven verre van voldoende was. Ook de meest recent afgesloten overeenkomst betekende op dat vlak geen echte doorbraak. Belangrijke componenten van de crisis zijn de verschillen in competiviteit en externe onevenwichten. Alleen het treffen van besparingsmaatregelen zal daarom onvoldoende zijn om de crisis op te lossen. Het verlies van de triple A-rating zal het uiteraard moeilijker worden voor de EFSF om geld aan te trekken, maar toch is er hoop. Het ESM wordt hopelijk medio dit jaar actief, wat weer meer zekerheid kan brengen."