Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Of we het hier hebben over een verdragswijziging onder welke vorm dan ook valt nog te bezien. Maar het wordt algemeen aangenomen dat dit de weg zal openen voor de ECB om actiever te worden met het aankopen van overheidspapier. Wat de ECB betreft gaat de markt uit van een renteverlaging van minsten 25 basispunten en het verlengen van de liquiditeitsvoorzieningen. Dit is wat de markt verwacht. Natuurlijk zijn er de laatste dagen heel wat geruchten in de markt gekomen. Bijvoorbeeld zou het EFSF op korte termijn kunnen gaan lenen om langer termijn papier te kopen. Een fonds zou zelfs een banklecentie kunnen krijgen. Op een bepaald moment werd het idee geopperd om het EFSF en het ESM samen te laten optreden. Maar dat werd klaarblijkelijk door Duitsland niet weerhouden. Het kan dus nog alle kanten uit. En de komende paar dagen zouden wel eens de belangrijkste van het hele jaar kunnen worden. Maar het staat als een paal boven water dat er nu toch wel een daadkrachtige oplossing wordt verwacht. En dit is gezien de negatieve gevolgen van een niet-oplossing dan ook het meest waarschijnlijke. Aan de andere kant is de ruimte voor ontgoocheling dan ook aanzienlijk. We will see."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Of we het hier hebben over een verdragswijziging onder welke vorm dan ook valt nog te bezien. Maar het wordt algemeen aangenomen dat dit de weg zal openen voor de ECB om actiever te worden met het aankopen van overheidspapier. Wat de ECB betreft gaat de markt uit van een renteverlaging van minsten 25 basispunten en het verlengen van de liquiditeitsvoorzieningen. Dit is wat de markt verwacht. Natuurlijk zijn er de laatste dagen heel wat geruchten in de markt gekomen. Bijvoorbeeld zou het EFSF op korte termijn kunnen gaan lenen om langer termijn papier te kopen. Een fonds zou zelfs een banklecentie kunnen krijgen. Op een bepaald moment werd het idee geopperd om het EFSF en het ESM samen te laten optreden. Maar dat werd klaarblijkelijk door Duitsland niet weerhouden. Het kan dus nog alle kanten uit. En de komende paar dagen zouden wel eens de belangrijkste van het hele jaar kunnen worden. Maar het staat als een paal boven water dat er nu toch wel een daadkrachtige oplossing wordt verwacht. En dit is gezien de negatieve gevolgen van een niet-oplossing dan ook het meest waarschijnlijke. Aan de andere kant is de ruimte voor ontgoocheling dan ook aanzienlijk. We will see."