Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Het zal duidelijk zijn dat dit niet het einde van het verhaal is. De deal blijft onderworpen aan een aantal voorwaarden, met als meest in het oog springende een succesvollle Private Sector Involvment wat het omruilen van obligaties betreft. De uitkomst daarvan weten we pas in de tweede week van maart. Diezelfde week vergadert ook het Internationaal Monetair Fonds om de eigen participatie in de deal te bespreken. Algemeen wordt aangenomen dat het IMF zijn bijdrage gaat leveren, zij het dat die met 13 miljard euro ditmaal minder genereus lijkt te zijn."

Philippe Gijsels (BNP Paribas): "Het zal duidelijk zijn dat dit niet het einde van het verhaal is. De deal blijft onderworpen aan een aantal voorwaarden, met als meest in het oog springende een succesvollle Private Sector Involvment wat het omruilen van obligaties betreft. De uitkomst daarvan weten we pas in de tweede week van maart. Diezelfde week vergadert ook het Internationaal Monetair Fonds om de eigen participatie in de deal te bespreken. Algemeen wordt aangenomen dat het IMF zijn bijdrage gaat leveren, zij het dat die met 13 miljard euro ditmaal minder genereus lijkt te zijn."