Ook de verkopen tijdens de eerste helft van het jaar vielen mee. De output in het vierde kwartaal zal duidelijk hoger uitkomen, tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er sprake van een stijging met 30%.

Ten opzichte van het tweede kwartaal is er sprake van een stijging van de output met 17%. Het recurrente operationeel resultaat voor het boekjaar zal breakeven uitkomen, voor het volledige boekjaar wordt een positieve cash flow verwacht.

Ook de verkopen tijdens de eerste helft van het jaar vielen mee. De output in het vierde kwartaal zal duidelijk hoger uitkomen, tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er sprake van een stijging met 30%. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er sprake van een stijging van de output met 17%. Het recurrente operationeel resultaat voor het boekjaar zal breakeven uitkomen, voor het volledige boekjaar wordt een positieve cash flow verwacht.