Ten eerste daalt het bedrag voor projecten in uitvoering van USD 208,7 miljard naar USD 207,1 miljard. Dit is grotendeels het gevolg van lagere downstream-uitgaven, doordat investeringen in kwaliteit- en conversieverbetering inmiddels zijn voltooid, en verwacht wordt dat in 2016 nieuwe raffinaderijen zullen worden opgeleverd.

Ondertussen zijn de upstream-uitgaven juist gestegen, doordat ook uitgaven in 2017 hierin zijn opgenomen.

Het upstream-segment is goed voor 71% van de totale uitgaven, in vergelijking met 66% eerder. Downstream maakt nu 21% uit van het geheel, in vergelijking met 25% voorheen.

Het is goed te beseffen dat Petrobras al een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal heeft gestoken in de downstream-activa, terwijl die waarschijnlijk nooit het vereiste rendement zullen opleveren.

De daling van de uitgaven wordt veroorzaakt door een andere timing, niet door een vermindering van de investeringen.

De productiedoelstellingen blijven gelijk, met een binnenlandse olieproductie van 2,5 miljoen vaten per dag in 2016, 2,75 miljoen vaten per dag in 2017 en 4,2 miljoen vaten per dag in 2020.

De analisten van ABN Amro zijn van plan om het nieuwe investeringsplan mee te nemen in ons model, maar gezien de minimale veranderingen zijn ze tevens van plan om de huidige schatting voor de reële waarde en hun opinie te ongewijzigd te houden.

Ten eerste daalt het bedrag voor projecten in uitvoering van USD 208,7 miljard naar USD 207,1 miljard. Dit is grotendeels het gevolg van lagere downstream-uitgaven, doordat investeringen in kwaliteit- en conversieverbetering inmiddels zijn voltooid, en verwacht wordt dat in 2016 nieuwe raffinaderijen zullen worden opgeleverd. Ondertussen zijn de upstream-uitgaven juist gestegen, doordat ook uitgaven in 2017 hierin zijn opgenomen. Het upstream-segment is goed voor 71% van de totale uitgaven, in vergelijking met 66% eerder. Downstream maakt nu 21% uit van het geheel, in vergelijking met 25% voorheen. Het is goed te beseffen dat Petrobras al een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal heeft gestoken in de downstream-activa, terwijl die waarschijnlijk nooit het vereiste rendement zullen opleveren. De daling van de uitgaven wordt veroorzaakt door een andere timing, niet door een vermindering van de investeringen. De productiedoelstellingen blijven gelijk, met een binnenlandse olieproductie van 2,5 miljoen vaten per dag in 2016, 2,75 miljoen vaten per dag in 2017 en 4,2 miljoen vaten per dag in 2020. De analisten van ABN Amro zijn van plan om het nieuwe investeringsplan mee te nemen in ons model, maar gezien de minimale veranderingen zijn ze tevens van plan om de huidige schatting voor de reële waarde en hun opinie te ongewijzigd te houden.