Na een follow-up van 120 dagen werden positieve veiligheidsdata gerapporteerd, alsook gegevens over de farmacokinetiek (PK) van ALX-0141.

De dubbelblinde, placebo-vergelijkende Fase I studie was erop gericht de veiligheid, tolerantie en PK van een onderhuidse injectie met ALX-0141 te onderzoeken.

Bovendien werden serum concentraties van bepaalde bot biomerkers gemeten om een vroege indicatie van de werkzaamheid aan te geven. ALX-0141 werd toegediend in 6 doseringsniveau's als een enkelvoudige onderhuidse injectie, gaande van 0,003 mg/kg tot 1 mg/kg.

De initiële veiligheids- en PK analyses tonen het volgende aan:

ALX-0141 werd goed verdragen en vertoonde geen ernstige bijwerkingen, noch dosis-limiterende toxiciteit;

Er werd geen significant verschil vastgesteld in het aantal en de ernst van de bijwerkingen bij de proefpersonen die ALX-0141 kregen in vergelijking met placebo.

Alle aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen waren van lichte intensiteit, verdwenen tijdens de studieperiode en leidden niet tot het beëindigen van de studie door een proefpersoon.

Petercam: "We kregen weer positief nieuws bij Ablynx, ditmaal op het vlak van osteoporosis. Daarmee bewijst het bedrijf opnieuw in staat zijn de pijplijn te verbeteren. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd."

Na een follow-up van 120 dagen werden positieve veiligheidsdata gerapporteerd, alsook gegevens over de farmacokinetiek (PK) van ALX-0141. De dubbelblinde, placebo-vergelijkende Fase I studie was erop gericht de veiligheid, tolerantie en PK van een onderhuidse injectie met ALX-0141 te onderzoeken. Bovendien werden serum concentraties van bepaalde bot biomerkers gemeten om een vroege indicatie van de werkzaamheid aan te geven. ALX-0141 werd toegediend in 6 doseringsniveau's als een enkelvoudige onderhuidse injectie, gaande van 0,003 mg/kg tot 1 mg/kg. De initiële veiligheids- en PK analyses tonen het volgende aan: ALX-0141 werd goed verdragen en vertoonde geen ernstige bijwerkingen, noch dosis-limiterende toxiciteit; Er werd geen significant verschil vastgesteld in het aantal en de ernst van de bijwerkingen bij de proefpersonen die ALX-0141 kregen in vergelijking met placebo. Alle aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen waren van lichte intensiteit, verdwenen tijdens de studieperiode en leidden niet tot het beëindigen van de studie door een proefpersoon. Petercam: "We kregen weer positief nieuws bij Ablynx, ditmaal op het vlak van osteoporosis. Daarmee bewijst het bedrijf opnieuw in staat zijn de pijplijn te verbeteren. Het koopadvies voor het aandeel blijft gehandhaafd."