Petercam: "De vraag luidt inderdaad in hoeverre dure grondstoffen de economie gaan hinderen. Er is natuurlijk de sterke vraag vanuit de groeilanden, waarbij China bijvoorbeeld moeite heeft om de benzinestations tijdig van diesel te voorzien. In het geval van graan en tarwe zorgen tegenvallende oogsten voor aanvoerproblemen."

De economen van Petercam merken echter op dat dure grondstoffen hoe dan ook de consumptie van gezinnen met een relatief laag inkomen gaan afremmen: "Een doorsnee Amerikaans gezin verbruikt 1150 gallons benzine per jaar. Wanneer een gallon 1 dollar duurder wordt, haalt dit 1150 dollar uit het gezinsbudget. De Amerikaanse gezinnen gaan de gevolgen van QE2 op de eerste plaats aan het benzinestation en in het warenhuis ondervinden, eerder dan in de vorm van betere vooruitzichten voor de arbeidmarkt of in de vorm van hogere lonen. Vooral het minder begoede gedeelte van de Amerikaanse bevolking dreigt dus vooral de negatieve gevolgen van QE2 te ondervinden."

Petercam: "De vraag luidt inderdaad in hoeverre dure grondstoffen de economie gaan hinderen. Er is natuurlijk de sterke vraag vanuit de groeilanden, waarbij China bijvoorbeeld moeite heeft om de benzinestations tijdig van diesel te voorzien. In het geval van graan en tarwe zorgen tegenvallende oogsten voor aanvoerproblemen." De economen van Petercam merken echter op dat dure grondstoffen hoe dan ook de consumptie van gezinnen met een relatief laag inkomen gaan afremmen: "Een doorsnee Amerikaans gezin verbruikt 1150 gallons benzine per jaar. Wanneer een gallon 1 dollar duurder wordt, haalt dit 1150 dollar uit het gezinsbudget. De Amerikaanse gezinnen gaan de gevolgen van QE2 op de eerste plaats aan het benzinestation en in het warenhuis ondervinden, eerder dan in de vorm van betere vooruitzichten voor de arbeidmarkt of in de vorm van hogere lonen. Vooral het minder begoede gedeelte van de Amerikaanse bevolking dreigt dus vooral de negatieve gevolgen van QE2 te ondervinden."