Petercam: "De gemeenschappelijke noemer was de onvrede van vooral jongeren over de ongelijke welvaartsverdeling en het gebrek aan kansen. Die protesten zullen ook in 2012 aanhouden aangezien de cocktail die tot de rellen leidde, m.n. ongelijkheid, snelle bevolkingsgroei, besparingen en tegenvallende economische groei, in 2012 overmatig aanwezig blijft. Frankrijk, waar een aantal grootstedelijke banlieues alle explosieve elementen bevat, is een grote kanshebber om in 2012 de volgende in rij te zijn. Toch zal het niet allemaal kommer en kwel zijn. De consensus onder beleidsmakers groeit dat we in de

toekomst een evenwichtiger en duurzamer beleid nodig hebben, niet langer een ongereglementeerde vrije markt die weinig oog heeft voor de indirecte gevolgen, evenmin een met schulden gefinancierd log overheidsapparaat en onbetaalbaar sociaal zekerheidssysteem. Deze groeiende consensus over hoe het licht er aan het einde van de tunnel moet uitzien, zal de bevolking wat perspectief bieden voor de moeizame tocht door die tunnel."

Petercam: "De gemeenschappelijke noemer was de onvrede van vooral jongeren over de ongelijke welvaartsverdeling en het gebrek aan kansen. Die protesten zullen ook in 2012 aanhouden aangezien de cocktail die tot de rellen leidde, m.n. ongelijkheid, snelle bevolkingsgroei, besparingen en tegenvallende economische groei, in 2012 overmatig aanwezig blijft. Frankrijk, waar een aantal grootstedelijke banlieues alle explosieve elementen bevat, is een grote kanshebber om in 2012 de volgende in rij te zijn. Toch zal het niet allemaal kommer en kwel zijn. De consensus onder beleidsmakers groeit dat we in de toekomst een evenwichtiger en duurzamer beleid nodig hebben, niet langer een ongereglementeerde vrije markt die weinig oog heeft voor de indirecte gevolgen, evenmin een met schulden gefinancierd log overheidsapparaat en onbetaalbaar sociaal zekerheidssysteem. Deze groeiende consensus over hoe het licht er aan het einde van de tunnel moet uitzien, zal de bevolking wat perspectief bieden voor de moeizame tocht door die tunnel."