Petercam: "De budgettaire situatie van de eurozone, met een gezamenlijke schuldgraad van 88% en overheidstekort van 4,2% van het bbp, kan immers moeiteloos de toets met de Verenigde Staten (respectievelijk 100% en 10% van het bbp) doorstaan. Bovendien zal een mechanisme van inkomenstransfers mogelijk moeten zijn om de negatieve gevolgen van tijdelijke economische schokken voor een bepaalde regio op te vangen. Tenslotte moeten Europese beleidsmakers eveneens dringend werk maken van de verwaarloosde en onzichtbare kracht van een Europese identiteit. Op een uitzondering na faalden zij glansrijk om de potentiële toegevoegde waarde van de eurozone en Europa duidelijk uit te leggen."

Petercam: "De budgettaire situatie van de eurozone, met een gezamenlijke schuldgraad van 88% en overheidstekort van 4,2% van het bbp, kan immers moeiteloos de toets met de Verenigde Staten (respectievelijk 100% en 10% van het bbp) doorstaan. Bovendien zal een mechanisme van inkomenstransfers mogelijk moeten zijn om de negatieve gevolgen van tijdelijke economische schokken voor een bepaalde regio op te vangen. Tenslotte moeten Europese beleidsmakers eveneens dringend werk maken van de verwaarloosde en onzichtbare kracht van een Europese identiteit. Op een uitzondering na faalden zij glansrijk om de potentiële toegevoegde waarde van de eurozone en Europa duidelijk uit te leggen."