Petercam: "Het wegwerken van de economische verschillen tussen de zogenaamde Noordelijke kern en de Zuidelijke periferie is een moeilijke oefening in afwezigheid van wisselkoersfluctuaties. Bijgevolg kan de concurrentiekracht van de perifere landen enkel worden versterkt door een neerwaartse (relatieve) aanpassing van de loonkosten. In de strijd om internationaal marktaandeel belooft zo'n 'interne devaluatie' sowieso een proces van lange adem te worden. Meer zelfs, als ook de kernlanden in Europa hierop al te fors zouden inzetten, is die convergentieoefening gedoemd om te mislukken. Coördinatie van het economische beleid op Europees niveau mag dus niet zomaar synoniem staan voor een gelijkstelling ervan."

Petercam: "Het wegwerken van de economische verschillen tussen de zogenaamde Noordelijke kern en de Zuidelijke periferie is een moeilijke oefening in afwezigheid van wisselkoersfluctuaties. Bijgevolg kan de concurrentiekracht van de perifere landen enkel worden versterkt door een neerwaartse (relatieve) aanpassing van de loonkosten. In de strijd om internationaal marktaandeel belooft zo'n 'interne devaluatie' sowieso een proces van lange adem te worden. Meer zelfs, als ook de kernlanden in Europa hierop al te fors zouden inzetten, is die convergentieoefening gedoemd om te mislukken. Coördinatie van het economische beleid op Europees niveau mag dus niet zomaar synoniem staan voor een gelijkstelling ervan."