De REBIT voor 2010 kwam uit op 58,9 miljoen EUR, een verbetering met meer dan 110 miljoen EUR in vergelijking met 2009. Ook de REBIT 4Q10 van 8,3 miljoen EUR vertoonde een stevige groei in vergelijking met de negatieve REBIT een jaar eerder.

De winst voor 2010 (12M10) herstelde zich sterk tot 20,3 miljoen EUR dankzij het sterke herstel van de opbrengsten en de REBIT. In 4Q10 werd een verlies van 7,8 miljoen EUR geboekt, voornamelijk door niet-recurrente kosten.

De netto financiële schuld van de groep daalde verder tot 162,0 miljoen EUR1 op 31 december 2010, tegenover 209,0 miljoen EUR1 op 31 december 2009.

Rekening houdend met de non-recourse factoring, zou de notionele netto schuld 283,2 miljoen EUR bedragen op 31 december 2010, in vergelijking met 332,4 miljoen EUR op 31 december 2009. Er wordt voorgesteld om het netto dividend van 1,00 euro per aandeel te behouden.

Petercam: "De resultaten van Tessenderlo waren iets beter dan verwacht, waardoor we onze prognoses licht verhogen. Het neutraal advies blijft gehandhaafd."

De REBIT voor 2010 kwam uit op 58,9 miljoen EUR, een verbetering met meer dan 110 miljoen EUR in vergelijking met 2009. Ook de REBIT 4Q10 van 8,3 miljoen EUR vertoonde een stevige groei in vergelijking met de negatieve REBIT een jaar eerder. De winst voor 2010 (12M10) herstelde zich sterk tot 20,3 miljoen EUR dankzij het sterke herstel van de opbrengsten en de REBIT. In 4Q10 werd een verlies van 7,8 miljoen EUR geboekt, voornamelijk door niet-recurrente kosten. De netto financiële schuld van de groep daalde verder tot 162,0 miljoen EUR1 op 31 december 2010, tegenover 209,0 miljoen EUR1 op 31 december 2009. Rekening houdend met de non-recourse factoring, zou de notionele netto schuld 283,2 miljoen EUR bedragen op 31 december 2010, in vergelijking met 332,4 miljoen EUR op 31 december 2009. Er wordt voorgesteld om het netto dividend van 1,00 euro per aandeel te behouden. Petercam: "De resultaten van Tessenderlo waren iets beter dan verwacht, waardoor we onze prognoses licht verhogen. Het neutraal advies blijft gehandhaafd."