Petercam: "Met die realiteit vers in het geheugen zullen ze nu het opnieuw minder gaat niet snel geneigd zijn om zwaar te snoeien. De recessie zal wel de budgettaire plannen in de war sturen. Zonder belangrijke bijkomende inspanningen zal het geplande tekort van 2,8% van het BBP niet gehaald worden. Tegen de achtergrond van het moeilijke economische en sociale klimaat zal het de nieuwe regering moeilijk vallen om de begroting krachtig bij te sturen. Het begrotingstekort zal dan ook boven 3% blijven hangen. Tenzij de regering de budgettaire trukendoos van Paars terug uit de kast haalt."

Petercam: "Met die realiteit vers in het geheugen zullen ze nu het opnieuw minder gaat niet snel geneigd zijn om zwaar te snoeien. De recessie zal wel de budgettaire plannen in de war sturen. Zonder belangrijke bijkomende inspanningen zal het geplande tekort van 2,8% van het BBP niet gehaald worden. Tegen de achtergrond van het moeilijke economische en sociale klimaat zal het de nieuwe regering moeilijk vallen om de begroting krachtig bij te sturen. Het begrotingstekort zal dan ook boven 3% blijven hangen. Tenzij de regering de budgettaire trukendoos van Paars terug uit de kast haalt."