In de eerste negen maanden van 2010 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 401 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 307 miljoen, een stijging met respectievelijk 32,0% en 33,8%.

Hoge volumes en een gunstige productmix droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 30,8%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen 1,5% terwijl wisselkoersverschillen, met name in Venezuela, een negatief effect hadden van 0,3%.

De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 27,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 1,1% aan de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen. Het wisselkoerseffect werd positief (+5,7%) op het niveau van de gezamenlijke omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real en Chileense Peso.

Petercam: "Bekaert verrast in positieve zin met prijsstijgingen. Ik blijf koper van het aandeel met een koersdoel van 88 euro."

In de eerste negen maanden van 2010 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 401 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 307 miljoen, een stijging met respectievelijk 32,0% en 33,8%. Hoge volumes en een gunstige productmix droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 30,8%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen 1,5% terwijl wisselkoersverschillen, met name in Venezuela, een negatief effect hadden van 0,3%. De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 27,0% toe te schrijven aan organische groei en voor 1,1% aan de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen. Het wisselkoerseffect werd positief (+5,7%) op het niveau van de gezamenlijke omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real en Chileense Peso. Petercam: "Bekaert verrast in positieve zin met prijsstijgingen. Ik blijf koper van het aandeel met een koersdoel van 88 euro."