Petercam: "Met een verkiezingsjaar in het vooruitzicht in de VS, een moeilijke economische omgeving voor Europa en de

groeihonger van de opkomende landen verwachten we niet dat de grootmachten een tandje zullen bijsteken om de emissies van de broeikasgassen terug te dringen. De nieuwe klimaattop in Durban werd opnieuw een maat voor niks. Hierdoor wordt de doelstelling van de wetenschappers, om CO2-emissies in te perken zodat de aarde slechts met 2 graden zou opwarmen tegen 2050, steeds onrealistischer. Een plan B dringt zich op. Wat tot voor kort nog als complete fantasie van enkele wetenschappers gold, wordt serieuzer onderzocht: het inperken van de opwarming door grootschalige technische ingrepen (climate engineering)."

Petercam: "Met een verkiezingsjaar in het vooruitzicht in de VS, een moeilijke economische omgeving voor Europa en de groeihonger van de opkomende landen verwachten we niet dat de grootmachten een tandje zullen bijsteken om de emissies van de broeikasgassen terug te dringen. De nieuwe klimaattop in Durban werd opnieuw een maat voor niks. Hierdoor wordt de doelstelling van de wetenschappers, om CO2-emissies in te perken zodat de aarde slechts met 2 graden zou opwarmen tegen 2050, steeds onrealistischer. Een plan B dringt zich op. Wat tot voor kort nog als complete fantasie van enkele wetenschappers gold, wordt serieuzer onderzocht: het inperken van de opwarming door grootschalige technische ingrepen (climate engineering)."