De aandelen-, obligatie- en grondstoffenkoersen evolueerden meer dan ooit in dezelfde zin. De politieke onzekerheden en de zwakke conjunctuur zorgden voor een bijzonder volatiele omgeving, met heftige momenten van rally's ("risk on") en winstnemingen ("risk off") op de markten.

Peter Vanden Houte (ING): "Als gevolg hiervan kenden de markten geen echt middellangetermijnmomentum. Niet evident om in deze omstandigheden outperformances neer te zetten, zelfs niet met een gediversifieerde activa-allocatie. Op het vlak van de beurzen deden de groeimarkten (-16,6%) het minder goed dan de ontwikkelde markten (7,2%). Bovendien namen de Verenigde Staten (-1,1%) en de eurozone (-16,8%) duidelijk afstand van elkaar. Op sectorvlak onderscheidden de defensieve waarden zich van de cyclische aandelen."

De obligaties ontsnapten niet aan de volatiliteit. De financiële stress uit de Europese periferie sloeg zelfs over naar de landen van de "harde kern" binnen de eurozone.

De kans is volgens ING Investment Office reëel dat deze volatiliteit de debatten ook volgend jaar zal blijven verhitten, en dit om diverse redenen.

Het globale economische plaatje blijft vrij somber, de politieke antwoorden op de schuldencrisis blijven divergeren en de ECB lijkt niet bereid de reddende engel te willen spelen. Het ogenblik lijkt ons evenmin opportuun om voluit de kaart van de risico-activa te spelen.

Peter Vanden Houte (ING): "ING onderweegt dan ook de aandelen op globaal vlak en kiest voor een tactische óverweging van de liquiditeiten. De defensieve aandelen blijven de voorkeur genieten, in het bijzonder deze met een hoog dividend en/of met sterke kapitalisaties, binnen de sectoren van de gezondheidszorg, de basisconsumptiegoederen, telecom en de diensten aan de collectiviteiten. Zonder geloofwaardige oplossing voor de (her)financiering van de overheden, lijkt het nog te vroeg om overheidsobligaties van de Europese periferie te kopen. Wel maakt ING gebruik van de recente verruiming van de risicopremie van de bedrijfsleningen om tactisch "long" te kiezen voor de 'investment grade' obligaties, aangezien bedrijven met een rating hoger dan of gelijk aan 'BBB-' over een gezonde balans beschikken."

Ook de schuld van de groeilanden, in plaatselijke en vreemde deviezen, blijft interessant binnen het langetermijnperspectief van een opwaardering van de plaatselijke munten (vooral in Azië).

Peter Vanden Houte (ING): "A fortiori als we rekening houden met hun groeiperspectieven op middellange en lange termijn en de soliditeit van hun financiële situatie. Beide elementen contrasteren sterk met wat ING vaststelt in de ontwikkelde economieën. Op het vlak van de grondstoffen onderweegt ING de meest cyclische waarden (industriële metalen en petroleum). Goud en de overige edelmetalen blijven toevluchtswaarden."

De aandelen-, obligatie- en grondstoffenkoersen evolueerden meer dan ooit in dezelfde zin. De politieke onzekerheden en de zwakke conjunctuur zorgden voor een bijzonder volatiele omgeving, met heftige momenten van rally's ("risk on") en winstnemingen ("risk off") op de markten. Peter Vanden Houte (ING): "Als gevolg hiervan kenden de markten geen echt middellangetermijnmomentum. Niet evident om in deze omstandigheden outperformances neer te zetten, zelfs niet met een gediversifieerde activa-allocatie. Op het vlak van de beurzen deden de groeimarkten (-16,6%) het minder goed dan de ontwikkelde markten (7,2%). Bovendien namen de Verenigde Staten (-1,1%) en de eurozone (-16,8%) duidelijk afstand van elkaar. Op sectorvlak onderscheidden de defensieve waarden zich van de cyclische aandelen." De obligaties ontsnapten niet aan de volatiliteit. De financiële stress uit de Europese periferie sloeg zelfs over naar de landen van de "harde kern" binnen de eurozone. De kans is volgens ING Investment Office reëel dat deze volatiliteit de debatten ook volgend jaar zal blijven verhitten, en dit om diverse redenen. Het globale economische plaatje blijft vrij somber, de politieke antwoorden op de schuldencrisis blijven divergeren en de ECB lijkt niet bereid de reddende engel te willen spelen. Het ogenblik lijkt ons evenmin opportuun om voluit de kaart van de risico-activa te spelen. Peter Vanden Houte (ING): "ING onderweegt dan ook de aandelen op globaal vlak en kiest voor een tactische óverweging van de liquiditeiten. De defensieve aandelen blijven de voorkeur genieten, in het bijzonder deze met een hoog dividend en/of met sterke kapitalisaties, binnen de sectoren van de gezondheidszorg, de basisconsumptiegoederen, telecom en de diensten aan de collectiviteiten. Zonder geloofwaardige oplossing voor de (her)financiering van de overheden, lijkt het nog te vroeg om overheidsobligaties van de Europese periferie te kopen. Wel maakt ING gebruik van de recente verruiming van de risicopremie van de bedrijfsleningen om tactisch "long" te kiezen voor de 'investment grade' obligaties, aangezien bedrijven met een rating hoger dan of gelijk aan 'BBB-' over een gezonde balans beschikken." Ook de schuld van de groeilanden, in plaatselijke en vreemde deviezen, blijft interessant binnen het langetermijnperspectief van een opwaardering van de plaatselijke munten (vooral in Azië). Peter Vanden Houte (ING): "A fortiori als we rekening houden met hun groeiperspectieven op middellange en lange termijn en de soliditeit van hun financiële situatie. Beide elementen contrasteren sterk met wat ING vaststelt in de ontwikkelde economieën. Op het vlak van de grondstoffen onderweegt ING de meest cyclische waarden (industriële metalen en petroleum). Goud en de overige edelmetalen blijven toevluchtswaarden."