Peter De Keyzer (Petercam): "Het herstel zet zich door, maar vertraagt. Wat de inflatie betreft: voeding & energie worden duurder, al de rest niet. De inflatie is eigenlijk nog probleem in het westen, maar wordt een steeds groter probleem in de ontluikende markten. Daar weegt voeding namelijk zwaarder door in de kosten van het levensonderhoud."

Dat verschil tussen de geïndustrialiseerde wereld en de groeimarkten vertaalt zich ook in verschillen in het monetair beleid. De Keyzer: "Bij ons blijven de rentes heel laag, maar we stellen een verkrapping vast op de ontluikende markten. De risico's zijn tweezijdig: een inflatie-explosie in Azië en een euro-implosie in Azië."

Peter De Keyzer (Petercam): "Het herstel zet zich door, maar vertraagt. Wat de inflatie betreft: voeding & energie worden duurder, al de rest niet. De inflatie is eigenlijk nog probleem in het westen, maar wordt een steeds groter probleem in de ontluikende markten. Daar weegt voeding namelijk zwaarder door in de kosten van het levensonderhoud." Dat verschil tussen de geïndustrialiseerde wereld en de groeimarkten vertaalt zich ook in verschillen in het monetair beleid. De Keyzer: "Bij ons blijven de rentes heel laag, maar we stellen een verkrapping vast op de ontluikende markten. De risico's zijn tweezijdig: een inflatie-explosie in Azië en een euro-implosie in Azië."