Peter De Keyzer (Petercam): "Duitsland zal dus niet vrijblijvend om meer medewerking vragen. Integendeel, de tijd van vragen is voorbij. Dus geen 'kunnen jullie niet alsjeblief wat meer aandacht aan de begroting schenken?', maar wel 'geen inspanningen op het vlak van begroting dan ook geen geld om de meubelen te blijven redden.'"

Duitsland profiteert met andere woorden nu van zijn machtspositie, de Duitsers hebben intern zelf al orde op zaken gesteld. De Keyzer: "Dat heeft onder andere tot gevolg dat Duitsland zelf aan de rand van oververhitting staat, terwijl Zuid-Europa met deflatie kampt. De Duitsers oordelen niet ten onrechte dat zijzelf niet de kastanjes uit het vuur moeten halen met partners die niet in staat zijn om zelf intern hun zaken te beredderen. Duitsland gaat met andere woorden eisen opleggen die de andere Europese landen zullen moeten inwilligen."

Peter De Keyzer (Petercam): "Duitsland zal dus niet vrijblijvend om meer medewerking vragen. Integendeel, de tijd van vragen is voorbij. Dus geen 'kunnen jullie niet alsjeblief wat meer aandacht aan de begroting schenken?', maar wel 'geen inspanningen op het vlak van begroting dan ook geen geld om de meubelen te blijven redden.'" Duitsland profiteert met andere woorden nu van zijn machtspositie, de Duitsers hebben intern zelf al orde op zaken gesteld. De Keyzer: "Dat heeft onder andere tot gevolg dat Duitsland zelf aan de rand van oververhitting staat, terwijl Zuid-Europa met deflatie kampt. De Duitsers oordelen niet ten onrechte dat zijzelf niet de kastanjes uit het vuur moeten halen met partners die niet in staat zijn om zelf intern hun zaken te beredderen. Duitsland gaat met andere woorden eisen opleggen die de andere Europese landen zullen moeten inwilligen."