Het vonnis betekent in ieder geval dat de afronding van de transactie met BNP Paribas, die was voorzien voor begin deze week, zal worden opgeschort.

Als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep blijft Fortis, in ieder geval tijdelijk, 100% eigenaar van Fortis Insurance Belgium. Deze activiteiten voegen zich bij de pro forma activiteiten van Fortis zoals beschreven in de persberichten van respectievelijk 14 oktober en 14 november.

De 66% deelneming in een op te richten Structured Credit Portfolio-entiteit is onderdeel van de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische Staat en zal dus niet tot de activa van Fortis behoren zolang deze overeenkomst is opgeschort.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Fortis SA/NV op 19 december aanstaande wordt aandeelhouders gevraagd te stemmen over de voorgestelde continuering van de activiteiten van Fortis conform artikel 633 van de Wet op de Vennootschappen.

Op verzoek van het Hof van Beroep op 12 december zal een agendapunt aan deze BAVA worden toegevoegd; aandeelhouders zal worden voorgelegd of zij de beslissing over de continuering van de activiteiten van Fortis wel of niet willen uitstellen.

Fortis hecht eraan te benadrukken dat de opschorting van de transactie met BNP Paribas als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep geen significante negatieve invloed heeft op haar huidige kaspositie.

Dit betekent dat er binnen de groep voldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle financiële verplichten te voldoen en dat, zoals vermeld in het persbericht van 8 december jongstleden, houders van Fortis-Finance obligaties onder het Euro Medium Term Note program over de mogelijkheid beschikken vanaf 16 december 2008 een vervroegde terugbetaling van hun vordering te verkrijgen conform voorwaarden 7 (a) (vii) en 7 (a) (ix) van de Algemene Voorwaarden.

Fortis zal op korte termijn aanvullende informatie publiceren met betrekking tot haar cash positie en eigen vermogen. In afwachting hiervan heeft de CBFA besloten in overleg met Fortis de handel in het Fortis-aandeel twee dagen op te schorten.

Het vonnis betekent in ieder geval dat de afronding van de transactie met BNP Paribas, die was voorzien voor begin deze week, zal worden opgeschort. Als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep blijft Fortis, in ieder geval tijdelijk, 100% eigenaar van Fortis Insurance Belgium. Deze activiteiten voegen zich bij de pro forma activiteiten van Fortis zoals beschreven in de persberichten van respectievelijk 14 oktober en 14 november. De 66% deelneming in een op te richten Structured Credit Portfolio-entiteit is onderdeel van de overeenkomst met BNP Paribas en de Belgische Staat en zal dus niet tot de activa van Fortis behoren zolang deze overeenkomst is opgeschort. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Fortis SA/NV op 19 december aanstaande wordt aandeelhouders gevraagd te stemmen over de voorgestelde continuering van de activiteiten van Fortis conform artikel 633 van de Wet op de Vennootschappen. Op verzoek van het Hof van Beroep op 12 december zal een agendapunt aan deze BAVA worden toegevoegd; aandeelhouders zal worden voorgelegd of zij de beslissing over de continuering van de activiteiten van Fortis wel of niet willen uitstellen. Fortis hecht eraan te benadrukken dat de opschorting van de transactie met BNP Paribas als gevolg van het arrest van het Hof van Beroep geen significante negatieve invloed heeft op haar huidige kaspositie. Dit betekent dat er binnen de groep voldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle financiële verplichten te voldoen en dat, zoals vermeld in het persbericht van 8 december jongstleden, houders van Fortis-Finance obligaties onder het Euro Medium Term Note program over de mogelijkheid beschikken vanaf 16 december 2008 een vervroegde terugbetaling van hun vordering te verkrijgen conform voorwaarden 7 (a) (vii) en 7 (a) (ix) van de Algemene Voorwaarden. Fortis zal op korte termijn aanvullende informatie publiceren met betrekking tot haar cash positie en eigen vermogen. In afwachting hiervan heeft de CBFA besloten in overleg met Fortis de handel in het Fortis-aandeel twee dagen op te schorten.