Het percentage van het aandelenkapitaal dat in Brussel was vertegenwoordigd bedroeg 22,84%. Een nieuwe Algemene Vergadering zal uiterlijk op 12 februari 2009 plaatsvinden.

Op die Algemene Vergadering zullen de aandeelhouders overeenkomstig het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 zich kunnen uitspreken over de besluiten van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober 2008 en de overeenkomsten die in uitvoering van deze besluiten tot stand zijn gekomen.

Ten slotte zullen de aandeelhouders op die dag ook kunnen stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Op deze Algemene Vergadering kunnen, overeenkomstig de statuten, kandidaten worden voorgesteld door de Raad van Bestuur of door aandeelhouders die minstens 1% van het kapitaal van Fortis vertegenwoordigen of die eigenaar zijn van Units waarvan de beurswaarde minstens gelijk is aan 50 miljoen euro. De kandidaturen dienen uiterlijk op 5 januari 2009 bij de Raad van Bestuur te worden ingediend.

Het percentage van het aandelenkapitaal dat in Brussel was vertegenwoordigd bedroeg 22,84%. Een nieuwe Algemene Vergadering zal uiterlijk op 12 februari 2009 plaatsvinden.Op die Algemene Vergadering zullen de aandeelhouders overeenkomstig het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 12 december 2008 zich kunnen uitspreken over de besluiten van de Raad van Bestuur van 3, 5 en 6 oktober 2008 en de overeenkomsten die in uitvoering van deze besluiten tot stand zijn gekomen.Ten slotte zullen de aandeelhouders op die dag ook kunnen stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders. Op deze Algemene Vergadering kunnen, overeenkomstig de statuten, kandidaten worden voorgesteld door de Raad van Bestuur of door aandeelhouders die minstens 1% van het kapitaal van Fortis vertegenwoordigen of die eigenaar zijn van Units waarvan de beurswaarde minstens gelijk is aan 50 miljoen euro. De kandidaturen dienen uiterlijk op 5 januari 2009 bij de Raad van Bestuur te worden ingediend.