Nochtans laat 2011 een duidelijk gewijzigde dynamiek zien. Zelfs al worden een aantal landen (zoals Portugal en Ierland) omwille van hun vraag om steun nog steeds gestigmatiseerd, toch lijken andere perifere landen (Italië of Spanje) erin te gaan slagen de trend te keren.

Nochtans laat 2011 een duidelijk gewijzigde dynamiek zien. Zelfs al worden een aantal landen (zoals Portugal en Ierland) omwille van hun vraag om steun nog steeds gestigmatiseerd, toch lijken andere perifere landen (Italië of Spanje) erin te gaan slagen de trend te keren.