Ondanks het feit dat de Amerikaanse economie sinds de jaren 60 sterk is gegroeid, is de officiële armoedegraad nauwelijks gewijzigd. Meer zelfs, Faber gelooft dat er ons een vals beeld voor de ogen wordt geschoven. Het percentage arme mensen ligt nu hoger dan in de jaren 60, waarschijnlijk zelfs veel hoger.

Er heeft namelijk een massale verhuis plaatsgevonden van de middenklasse naar de armoede, een evolutie die nog altijd niet achter de rug is. Daarbij spelen volgens Faber vier factoren een rol: culturele en sociale factoren, onderwijs, bovenmatige schulden en een ondoelmatige overheid.

Ondanks het feit dat de Amerikaanse economie sinds de jaren 60 sterk is gegroeid, is de officiële armoedegraad nauwelijks gewijzigd. Meer zelfs, Faber gelooft dat er ons een vals beeld voor de ogen wordt geschoven. Het percentage arme mensen ligt nu hoger dan in de jaren 60, waarschijnlijk zelfs veel hoger. Er heeft namelijk een massale verhuis plaatsgevonden van de middenklasse naar de armoede, een evolutie die nog altijd niet achter de rug is. Daarbij spelen volgens Faber vier factoren een rol: culturele en sociale factoren, onderwijs, bovenmatige schulden en een ondoelmatige overheid.